Høgskulelektor

Marit Elisabet Breivik

Arbeids- og kompetanseområde

Studiekoordinator; Master I klinisk sykepleie- spesialisering intensiv.
Høgkolelektor og intensivsykepleier

Underviser i

  • Intensivsykepleie- fag og funksjon
  • Kommunikasjon med pårerende
  • Simulering som metode
  • Fasilitators rolle ved simulering
  • Simulering

Forskar på

  • Simuleringsmetodikk og tverrprofesjonell simulering
  • Fasiltators rolle ved simulering
  • Simulering og pasientsikkerhet