Høgskulelektor

Bodil Molander Dale

Arbeids- og kompetanseområde

Klinisk erfaring som jordmor ved fødeavdeling og i svangerskapsomsorgen.
Har særlig erfaring og kompetanse innenfor fødselslære og svangerskapsomsorgen.

Studiekoordinator ved jordmorutdanningen med hovedansvar for de kliniske studier ved utdanningen. Instituttleders stedfortreder.
Utdanningsleder for de eksternfinansierte kliniske videreutdanninger:
Gastro-, nevro-,stomi-, lunge-,uro- og infeksjonssykepleie
Veilederutdanning samt
Videreutdanning i Teknologi, helse og omsorg

Underviser i

  • Fødselslære og utvidet rekvisisjonsrett av prevensjonsmidler
  • veiledning av studenter i praksis
  • veiledning av masteroppgaver

Forskar på

  • Mastergrad i samfunnsarbeid

Forskargrupper

  • Reproduktiv Helse