Førstelektor

Britt Viola Danielsen

Forskar på

  • Pasientforløp
  • Samhandling mellom helsetjenestenivåer
  • Hjemmepalliasjon

Forskargrupper

  • Tjenesteforskning i kommunale helse- og omsorgstjenester