Førstelektor

Petrin Hege Eide

Underviser i

  • Operasjonssykepleie
  • Omsorgsfilosofi
  • Hypotermi
  • Akutte sår
  • Instrumentlære
  • simulering

Forskar på

  • Dag kirurgi
  • Sykepleie
  • Rommenes betyning for praksiser

Forskargrupper

  • POPS