Høgskulelektor

Wenche Mjanger Eide

Arbeids- og kompetanseområde

Koordinator 1.studieår, Bachelor sjukepleie, Campus Bergen

Emneansvarleg for Fagforståelse for sjukepleie i sjukeheim
Emneansvarleg for Fagutøvelse av sjukepleie i sjukeheim

Underviser i grunnleggjande sjukepleie i 1. studieår.
Rettleiing av studentar i praksis i sjukeheim 1.studieår og i heimesjukepleie 3.studieår.
Rettleiing i skriving av bacheloroppgåve for studentar i 3.studieår.
Prosjektansvarleg for implementering av elektronisk dokumentasjon i pasientjournal, bachelor 1.studieår.
Prosjektansvarleg for implementering av simulering i sjukepleie, bachelor 1.studieår.

Sjukepleiarutdanning fra Høgskolen i Bergen 1983, vidareutdanning i sjukepleie til eldre og kronisk sjuke, vidareutdanning i palliativ omsorg, veiledarutdanning og vidareutdanning i tverrfagleg veiledning, mastergrad i pedagogikk inklusivt spesialpedagogikk.

Underviser i

  • Grunnleggjande sjukepleie, Introduksjon til elektronisk dokumentasjon i pasientjournal, Sår, Tema døden, Sjukepleieprosessen

Forskar på

  • Forskar på simulering i sjukepleie, Livsglede i sjukeheim - et samarbeidsprosjekt med NTNU, Implementering av ICNP i dokumentasjon i pasientjournal

Forskargrupper

  • Kreft og livskvalitet