Førstelektor

Margaret Klepstad Færevaag

Arbeids- og kompetanseområde

Lærerutdannet, spesialpedagog, audiopedagog, logoped, hovedfag i spesialpedgaogikk 1994, embedsstudiet i spesialpedgaogikk v/ Institutt for spesialpedagogikk, UiO (1996). Ph.D. program vitenskapsteori 15 stp., fagspesifikke emner i Ph.D. program. Vært foreleser på masterprogram i logopedi, UiB, speisalpedagogikk v/ NLA og UiO.
Ansatt v/ Statped Vest med arbeidsfelt språk-lese- og skrivevankser. Spesielt fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid .Ansatt ved Lesesenteret, UiS, Startet masterprogram i speisalpedagogikk v/ UiS i tema Barn med språklige utfordringer.
Ansatt ved Hvl og utviklet EVO-kurs Språkvansker hos barn, 30 stp. hatt ansvar for og underviser på Tilpasset opplæring og spesialundervsining, GLU 4. trinn.
Fagbokforfatter innen feltet språkvansker, tidlig innsats, og vært med å utviklet TRAS - observasjon av språk i daglig samspill.

Underviser i

  • GLU Tilpasset opplæring og spesialpedgaogikk 30 stp
  • EVO- Språkvansker hos barn og unge 30 stp.
  • Helsesøsterutdanningen, Hvl
  • EVO - DeKom skokleutvikling

Forskar på

  • Språkvansker hos barn og unge.
  • språk- lese- og skrivevansker i forbyggende perspektiv
  • Studenters kompetanse vedr språkvansker hos barn
  • Bruk av nasjonale kartleggingsprøver i skolen

Forskargrupper

  • PedLab
  • SIRIUS - forskrergruppe med spesialpedgaogikk som forskningstema