Timelærar

Randi Marie Gjøringbø

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser i sosialt arbeid på sosionomutdanningen, Har ansvar for praksis i 1. studieår.

Fagfelt: Praksisteori, praksisveiledning, sosialt arbeid.