Professor

Håvard Helstrup

Arbeids- og kompetanseområde

Professor i fysikk.

Koordinator for PhD-programmet i datateknologi

Arbeider med data-analyse i ALICE-eksperimentetCERN

Gruppen på HVL er spesielt engasjert i grid-basert analyse, inkludert utvikling knyttet til mellomvaren AliEn, utviklet av ALICE-eksperimentet.

Underviser i

  • DAT151
  • Mastergrad programutvikling
  • PhD datateknologi

Forskar på

  • Data-analyse i tungionefysikk