Førsteamanuensis

Jon Øivind Hoem

Arbeids- og kompetanseområde

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskolen på Vestlandet – Bergen.

Underviser og forsker på nye, digitale medier. For tiden er forskning og utvikling særlig knyttet til robotassistert undervisning, sfæriske medier, utforsking av interaktiv installasjonskunst og bruk av mobilteknologi.

Jon leder forskernettverket IKT og medier i UH-nett Vest og er tilknyttet TekLab, et nettverk for akademisk teknologiutvikling på Vestlandet. Jon sitter også i arbeidsgruppen for digitalt samarbeid i UH-nett Vest.

Du finner mer om forskning og utvikling her, samt Foredrag og presentasjoner.

https://youtu.be/Pb0Y0-feo0A

Publikasjonar

 • Producing Hypertext Narratives for Mobile Phones

  Iversen, Sarah Hoem, Hoem, Jon Øivind (2020)
 • Hive Mind

  Eide, Gro Merete, Arneberg, Ann-Mari Nilsen, Hoem, Jon Øivind (2020)
 • Auditolocomotiv

  Goodwin, Jeanett Ann, Hoem, Jon Øivind, Hareide, Erling Johan (2020)
 • Automatoner – Våre nye medborgere?

  Hoem, Jon Øivind (2020)
 • Bokillustrasjon i en utvidet virkelighet

  Hoem, Jon Øivind, Eide, Gro Merete (2020)
 • Utvidet virkelighet i bøker for barn

  Eide, Gro Merete, Hoem, Jon Øivind (2020)
 • Student participation with spherical media

  Hoem, Jon Øivind, Helgesen, Espen (2020)
 • Interactive Virtual Field Trips

  Kolås, Line, Eriksen, Lasse Frost, Hoem, Jon Øivind, Nygård, Ståle André, Holand, Ivar Svare (2020)
 • Interactive Virtual Field Trips

  Kolås, Line, Eriksen, Lasse Frost, Hoem, Jon Øivind, Nygård, Ståle André, Holand, Ivar Svare (2020)
 • Experiencing from the Inside – Mediated Perspectives in Kindergartens

  Bråten, Ingvard, Hoem, Jon Øivind (2019)
 • Learning about materiality through tinkering with Micro:bits

  Digranes, Ingvild, Goodwin, Jeanett Ann, Hoem, Jon Øivind, Stenersen, Arnhild Liene (2019)
 • Learning about materiality through tinkering with Micro:bits

  Digranes, Ingvild, Hoem, Jon Øivind, Stenersen, Arnhild Liene (2019)
 • Hvordan utvide virkeligheten?

  Eide, Gro Merete, Hoem, Jon Øivind (2019)
 • Læringsteknologi

  Eikset, Andrea Synnøve Blomsø, Hoem, Jon Øivind (2019)
 • Fortellerteknikk for sfæriske medier

  Hoem, Jon Øivind (2019)
 • Robotassistert kunstguide

  Hoem, Jon Øivind (2019)
 • Stedsfortellinger med sfæriske medier

  Hoem, Jon Øivind (2019)
 • Utforsking av visuell kultur gjennom remiksing av eventyr

  Hoem, Jon Øivind (2019)
 • VR and Robotization in teacher Education

  Hoem, Jon Øivind (2019)
 • Experiencing from the Inside – Mediated Perspectives in Kindergartens

  Hoem, Jon Øivind, Bråten, Ingvard (2019)
 • Materialitet og digitalitet

  Hoem, Jon Øivind, Digranes, Ingvild, Goodwin, Jeanett Ann, Stenersen, Arnhild Liene (2019)
 • Kinetisk skulptur – Prosjekter med Micro:bit

  Hoem, Jon Øivind, Digranes, Ingvild, Stenersen, Arnhild Liene, Goodwin, Jeanett Ann (2019)
 • Utvidet undervisning

  Hoem, Jon Øivind, Kjærgård, Per Ivar (2019)
 • Digital Argumentation Aesthetics

  Hoem, Jon Øivind, Schwebs, Ture (2019)
 • Aesthetic Experience Through Students’ Production of Digital Books

  Rimmereide, Hege Emma, Hoem, Jon Øivind, Hoem Iversen, Sarah (2019)
 • Arkitekturformidling med sfæriske medier

  Hoem, Jon Øivind (2018)
 • Bokomslag til "Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures - Nordic Dialogues"

  Hoem, Jon Øivind (2018)
 • Digitale arkitekturfortellinger

  Hoem, Jon Øivind (2018)
 • Fagformidling med sfæriske medier

  Hoem, Jon Øivind (2018)
 • Kartfortellinger med skoleroboter

  Hoem, Jon Øivind (2018)
 • Operasjon Bruno – Utvidet virkelighet med lyd

  Hoem, Jon Øivind (2018)
 • Robot Assisted Teaching

  Hoem, Jon Øivind (2018)
 • Utforsking av visuell kultur gjennom remiksing av eventyr

  Hoem, Jon Øivind (2018)
 • Bærekraftig utdanning vha. programvare

  Hoem, Jon Øivind, Eikset, Andrea Synnøve Blomsø (2018)
 • Robotassistert undervisning – Webinarfestivalen 2018

  Hoem, Jon Øivind, Helgesen, Espen (2018)
 • Tilhører – En prototype på fremtidens omsluttende radio

  Hoem, Jon Øivind, Nyre, Lars (2018)
 • 360-technologies -– mobility into the classroom

  Hoem, Jon Øivind (2017)
 • Design for Digital Technology in Arts Education

  Hoem, Jon Øivind (2017)
 • Designing a locative radio medium addressing headphone listeners

  Hoem, Jon Øivind (2017)
 • Expectationes ex Ulriken

  Hoem, Jon Øivind (2017)
 • Locative Storytelling

  Hoem, Jon Øivind (2017)
 • Lokative kartfortellinger

  Hoem, Jon Øivind (2017)
 • Performativt e-håndverk

  Hoem, Jon Øivind (2017)
 • Poetics of the 360-sphere

  Hoem, Jon Øivind (2017)
 • Erfaringer med interaktive moduler i en MOOC

  Hoem, Jon Øivind, Kolås, Line, Nordseth, Hugo (2017)
 • Operasjon Bruno

  Hoem, Jon Øivind, Ringheim, Johannes Mario, Fosse, Øyvind, Mathisen, Vigleik Røkke (2017)
 • Designing the auditor: a prototype of locative radio with original sound content

  Nyre, Lars, Hoem, Jon Øivind, Tessem, Bjørnar, Ringheim, Johannes Mario (2017)
 • Multimodal Storylines in Language Learning

  Rimmereide, Hege Emma, Hoem, Jon Øivind (2017)
 • A Mobile Learning Toolkit and good practice of eBook design

  Hoem, Jon (2016)
 • Locative Storymaps

  Hoem, Jon (2016)
 • Lær av folket på Nymark

  Hoem, Jon (2016)
 • Opphavsrett

  Hoem, Jon (2016)
 • Prøveforelesning, Kunst og håndverk

  Hoem, Jon (2016)
 • Universell utforming av video

  Hoem, Jon (2016)
 • Workshop - Sonic Augmented Reality

  Hoem, Jon (2016)
 • "Drit i det!"

  Hoem, Jon Øivind, Stalheim, Jostein (2016)
 • Locative Storytelling in Sound

  Hoem, Jon, Nyre, Lars (2016)
 • Micro-positioned Storytelling in Sound – Field Trial Evaluation of a Media Prototype

  Hoem, Jon, Nyre, Lars, Ringheim, Johannes Mario, Tessem, Bjørnar (2016)
 • Producing hypertext narratives for mobile phones

  Iversen, Sarah Hoem, Hoem, Jon (2016)
 • Interactive modules in a MOOC

  Kolås, Line, Nordseth, Hugo, Hoem, Jon (2016)
 • Interactive modules in a MOOC

  Nordseth, Hugo, Kolås, Line, Hoem, Jon (2016)
 • 4K-video meets cross platform publishing

  Hoem, Jon (2015)
 • Bokomslag "Natur og danning"

  Hoem, Jon (2015)
 • Digital dannelse

  Hoem, Jon (2015)
 • Locative Audio Play

  Hoem, Jon (2015)
 • Naturopplevelser på mobilen – danning på Instagram

  Hoem, Jon (2015)
 • Nettstøttet læring fram mot 2025

  Hoem, Jon (2015)
 • Samtaler om digitale bilder

  Hoem, Jon (2015)
 • Digital argumentation

  Hoem, Jon, Schwebs, Ture (2015)
 • Digital commonplacing

  Hoem, Jon, Schwebs, Ture (2015)
 • Digital Book Production

  Iversen, Sarah Hoem, Rimmereide, Hege Emma, Hoem, Jon (2015)
 • Science at the beach with iPads and eBooks

  Iversen, Sarah Hoem, Rimmereide, Hege Emma, Hoem, Jon (2015)
 • Applying Memory Theory in Game Design (Case Study)

  Løvskar, Trude, Hoem, Jon (2015)
 • TELLA - maths for small kids

  Løvskar, Trude, Hoem, Jon (2015)
 • Applying memory theory in game design (case study)

  Løvskar, Trude, Hoem, Jon, Linares-Pellicer, Jordi (2015)
 • How to make an E-book? Cross curricular use of Book Creator

  Rimmereide, Hege Emma, Hoem, Jon, Iversen, Sarah Hoem (2015)
 • Producing E-Books: Science and English Collaboration in Teacher Education

  Rimmereide, Hege Emma, Hoem, Jon, Iversen, Sarah Hoem (2015)
 • Loaktiv lydbok møter radio – mikroposisjonert stedsforflytning med lyd

  Hoem, Jon (2014)
 • Lokativ lydbok

  Hoem, Jon (2014)
 • MOOCs og det papirløse bibliotek

  Hoem, Jon (2014)
 • “Webbøker” - konvergens mellom ebøker og web

  Hoem, Jon (2014)
 • Tilhører / Auditor

  Hoem, Jon, Ringheim, Johannes Mario (2014)
 • Speilånd

  Hoem, Jon, Øvernes, Oddbjørn (2014)
 • Audiovisuelle verktøy i språkopplæringen

  Rimmereide, Hege Emma, Hoem, Jon, Blair, Barbara (2014)
 • Ebøker og informasjonskompetanse

  Hoem, Jon (2013)
 • Elæring og kvalitet i undervisningen

  Hoem, Jon (2013)
 • Utvikling av medierike e-bøker

  Hoem, Jon, Schwebs, Ture (2013)
 • Medierike ebøker – nye sjangrer eller remediering?

  Hoem, Jon, Schwebs, Ture, Aam, Pål Rune, Rettberg, Jill Walker (2013)
 • Digital kompetanse for nettstudenter

  Hoem, Jon (2012)
 • «Education 3.0»

  Hoem, Jon (2012)
 • «Personlig undervisningsnettverk»

  Hoem, Jon (2012)
 • Webdokumentar

  Hoem, Jon (2012)
 • Multimodal Storylines in Language Teaching

  Hoem, Jon, Rimmereide, Hege Emma (2012)
 • Commonplace books meets remixing

  Hoem, Jon, Schwebs, Ture (2012)
 • «Ebokas materialitet»

  Hoem, Jon, Schwebs, Ture (2012)
 • Bruk av bloggbasert læringsnettverk i undervisning Teaching

  Hoem, Jon (2011)
 • Filmens historie

  Hoem, Jon (2011)
 • Bruk av Web 2,0 i ein virtuell campus. Samarbeid på tvers av landegrensar

  Hole, Grete Oline, Hoem, Jon, Larsen, Anne Karin (2011)
 • “Wiki Storyline in Second Language Teaching.”

  Rimmereide, Hege Emma, Blair, Barbara, Hoem, Jon (2011)
 • ”Wiki storyline in second language teaching.”

  Rimmereide, Hege Emma, Blair, Barbara, Hoem, Jon (2011)
 • "'Storyline med Wiki' - Døme frå lærarutdanninga."

  Rimmereide, Hege Emma, Hoem, Jon (2011)
 • Posisjon som multimodal affordans

  Schwebs, Ture, Hoem, Jon (2011)
 • Bokomsalg - "Tekst 2 null"

  Hoem, Jon (2010)
 • Memoz - Spatial Weblogging

  Hoem, Jon (2010)
 • Åndsverk og rettigheter

  Hoem, Jon (2010)
 • Stedsframstilling i digitale rom

  Hoem, Jon, Schwebs, Ture (2010)
 • Tekst 2 null : nettsamtalenes spillerom

  Hoem, Jon, Schwebs, Ture (2010)
 • Promoting the Good e-Teacher: Didactical Choices when developing E-Pedagogical Competences

  Hole, Grete Oline, Larsen, Anne Karin, Hoem, Jon (2010)
 • Å fremje den gode læraren: didaktiske val for å utvikle e-pedagogisk kompetanse

  Hole, Grete Oline, Larsen, Anne Karin, Hoem, Jon, Bonete, Xavier (2010)
 • Blogg som åpen læringsplattform

  Hoem, Jon (2009)
 • Mellom transmisjon og emergens - kollektiv deltagelse i informasjon og læring

  Hoem, Jon (2009)
 • Den topografiske tekst : romlig publisering brukt i undervisning

  Hoem, Jon, Schwebs, Ture (2009)
 • Publiseringsverktøy for visuelle og romlige uttrykk

  Hoem, Jon, Schwebs, Ture (2009)
 • Personal Publishing Environments

  Hoem, Jon, Sørenssen, Bjørn (2009)
 • E-teacher training: didactical principles for developing e-teacher competences

  Hole, Grete Oline, Larsen, Anne Karin, Hoem, Jon, Bonete, Xavier (2009)
 • Workshop: Med en rød tråd gjennom veven

  Skundberg, Olav, Horgen, Svend Andreas, Hoem, Jon (2009)
 • Digital fotografering

  Hoem, Jon (2008)
 • Memoz - spatial webpublishing

  Hoem, Jon (2008)
 • Spatial webpublishing and bricolage

  Hoem, Jon (2008)
 • Web 2.0 tools - experiences in teaching so far. Visions for 2010

  Hole, Grete Oline, Hoem, Jon (2008)
 • Se her er jeg! Selvframstilling på en læringsarena

  Schwebs, Ture, Hoem, Jon (2008)
 • Informasjonsarbeid i en verden pa¿ nett

  Hoem, Jon (2007)
 • Media expressions and positioning

  Hoem, Jon (2007)
 • Må vi alle bli digitale forbrytere

  Hoem, Jon (2007)
 • Personleg publisering som verkty for læring

  Hoem, Jon (2007)
 • Stedfesting- samspill mellom fysiske og "virtuelle" steder

  Hoem, Jon (2007)
 • Ungdoms digitale hverdag

  Hoem, Jon (2007)
 • Dype tanker

  Hoem, Jon, Johannessen, Paul Richard, Fahlvik, Morten, Lopez, Catalina (2007)
 • Å blogge seg til læring Erfaringer med læringsverktøy med personlig grensesnitt

  Hoem, Jon, Schwebs, Ture (2007)
 • Digitale utfordringer : hvordan fremme læring gjennom fellesskap på nett?

  Knudsen, Ida Margrethe, Lawther, Kristin, Hoem, Jon, Klafstad, Henning, Hole, Grete Oline, Haveland, Marit Helen, Førland, Geir Martin (2007)
 • Er et LMS nok?

  Hoem, Jon (2006)
 • Openness in Communication

  Hoem, Jon (2006)
 • Selvfremstilling i personlige læringsomgivelser

  Hoem, Jon (2006)
 • Strategies and Tactics in Education: Influence on the Design of eLogg ¿ a Virtual Learning Environment

  Hoem, Jon (2006)
 • Personal Publishing and Media Literacy. Designing a virtual learning arena based on weblogs and wikis

  Schwebs, Ture, Hoem, Jon (2005)
 • Digital dannelse

  Hoem, Jon (2004)
 • Personlig publisering som læringsverktøy

  Hoem, Jon (2004)
 • Videoblogs as Collective Documentary BlogTalk 2

  Hoem, Jon (2004)
 • Informasjonsdesign for digitale medier

  Hoem, Jon (2002)
 • tXt - nettsted for leseglede

  Thomassen, Lisbeth, Hoem, Jon (1999)