Førstelektor

Ragnhild Ihle

Arbeids- og kompetanseområde

Cand. polit. UiB 1991 Høgskolepedagogikk 2008 Ph.d. kurs i kvalitative metoder 2010 Lang arbeidserfaring med etniske minoriteter Førstelektor 2015.
Fagfelt:
Flyktninger
Folkehelsearbeid
Livskvalitet
Medisinsk antropologi
Medisinsk sosiologi
Samfunnsarbeid
Samfunnsfag
Samfunnskunnskap
Samfunnsvitenskapelige metoder
Sosial deltakelse
Sosial marginalisering
Sosialantropologi
Sosialpolitikk
Sosiologi
Velferd
Velferdsarbeid
Velferdshistorie
Velferdspolitikk
Vernepleie

Underviser i

  • Sosiologi, sosialantropologi, sosialpolitikk, vitenskapsteori, forskningsmetode, nettverksteori, kulturforståelse, interkulturell kommunikasjon, folkehelse, empowerment, omsorgsideologier, innvandringspolitikk, barnevern

Forskar på

  • Etnisitet, innvandring, flyktninger, sosial inkludering og integrering, enslige mindreårige/barnevern