Nestleiar

Kristin Reiso Lawther

Arbeids- og kompetanseområde

Nestleder Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, med hovedansvar for
Porteføljestyring
• Avtaleportefølje – kvalitetssikring, oppfølging, maler
• Eierskap
Samhandling og nettverksbygging
• Nettverksbygging
• Kompetansefora
Råd og utvalg
• Samhandlingsutvalget
• Campusråd
Medlem i ekspertutvalget om etter- og videreutdanning
https://www.kompetansenorge.no/evu