Nestleiar

Kristin Reiso Lawther

Arbeids- og kompetanseområde

Profesjonalisere og drifte samhandlingsarenaer med samarbeidspartnere, arbeids- og samfunnsliv og bistå fakultetene i å kunne utvikle rette utdanninger og oppdrag til rett tid på rett sted med de rette partnerne, med vekt på:

    • Samfunnskontakt
    • Porteføljestyring - eierstyring og avtaleportefølje
    • Arrangement og konferanser
    • Livslang læring / etter- og videreutdanning
    • Samhandlingsutvalget
    • Campusråd

Medlem i ekspertutvalget om etter- og videreutdanning