Førstelektor

Eva Mila Lindhardt

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser og forsker i tilknytning til RLE i barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning.

Underviser i

 • BLU og GLU samt etter- og videreutdanninger

Forskar på

 • Tema knyttet til mangfold, mat og religion, verdier, profesjonalitet i lærerutdanningen.

Forskargrupper

 • Forskningsgruppen for studier av etnisk mangfold i barnehage, skole og samfunn, EMiBSS

Utvalde publikasjonar

 • Mat og måltider i fremtidens barnehage – et mangfolds perspektiv

  Lindhardt, Eva Mila (2017)
 • «Hvis du spør meg?» - foreldreblikk på mat og måltider i en barnehage med mange etniske minoriteter

  Lindhardt, Eva Mila (2016)
 • Hvordan smaker en religion egentlig. Et undervisningsopplegg om mat og religion.

  Lindhardt, Eva Mila (2015)
 • "Si meg hva du spiser og kanskje jeg kan si hva du tror på"

  Lindhardt, Eva Mila (2015)
 • "Practice meeting" and teaching professionality

  Kalgraf, Solveig, Lindhardt, Eva Mila (2014)