Høgskolelektor

Hilde-Margit Løseth

Arbeids- og kompetanseområde

Psykisk helsearbeid, rusproblematikk og psykisk helse mm.

Utdannet psykiatrisk sykepleier. Har arbeidet mer enn 10 år innen rus og psykiatri med ulike arbeidsoppgaver og på ulike nivåer. Ansvarlig for flere eksternt finansierte videreutdanninger innen fagområdet psykisk helse. Emneansvarlig for praksisstudiene på videreutdanningene i psykisk helse og i rusproblematikk og psykisk helse.

Fagfelt: Omsorg, praksisstudier, praksisplasser, psykiatri, psykiatri psykepleie, psykisk helse, psykisk helsearbeid, rusmiddelproblematikk, rusmidler, rusmisbruk, veiledning, veiledningspedagogikk.

Underviser i

  • Psykisk helsearbeid

Forskar på

  • Profesjonelle terapeutiske relasjoner.

Forskargrupper

  • Psykisk helse- og rusarbeid
  • Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår