Høgskulelektor

Hilde-Margit Løseth

Arbeids- og kompetanseområde

Psykisk helsearbeid, rusproblematikk og psykisk helse. Profesjonelle relasjoner. Dialektisk relasjons-forståelse.

Utdannet psykiatrisk sykepleier med mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen. Har arbeidet mer enn 10 år innen rus og psykiatri med ulike arbeidsoppgaver og på ulike nivåer. Ansvarlig for flere eksternt finansierte videreutdanninger innen fagområdet psykisk helse. Emneansvarlig for praksisstudiene på Master i psykisk helse- og rusarbeid.

Fagfelt: Psykisk helse- og rusarbeid. Profesjonelle relasjoner. Dialektisk relasjons-forståelse.

Underviser i

  • Psykisk helse- og rusproblematikk. Dialektisk relasjons-forståelse.

Forskar på

  • Profesjonelle terapeutiske relasjoner.
  • Etterlatte ved narkotikarelatert død, relasjonelle forhold. Hjelpeapparatets håndtering.

Forskargrupper

  • Psykisk helse- og rusarbeid
  • Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår