Førstelektor

Tjalve Gjøstein Madsen

Arbeids- og kompetanseområde

Grunnskolelærerutdanning, Bachelor i kroppsøving og idrettsfag, Høgskolepedagogikk basiskurs, IKT og læring i høyere utdanning, Interkulturell pedagogikk - kultur og kommunikasjon i fargespill (EVO), Education for Democracy.

Forskar på

  • IKT og læring i høyere utdanning
  • Mangfold i skolen, - interkulturell pedagogikk og fargespillmetodikk
  • Narrativer som verktøy i lærerprofesjonalisering