Senterleiar

Morten Morlandstø

Arbeids- og kompetanseområde

Rådgiver/fungerende senterleder for Senter for nye medier

Webredaktør: http://www.hvl.no/sfnm

Twitter: @NyeMedier_HVL

Norgesuniversitetet: Kontaktperson for HVL Bergen

E-læring og digitale læringsressurser - http://www.hib.no/om-hogskolen/senter-for-nye-medier/portfolio/?id=1734

MedieLab - www.hvl.no/medielab

Agresso prosjektmodul - https://www.uninett.no/%C3%B8konomisystem

Prosjektkoordinering - SCRUM-master - smidig prosjektstyring http://scrummaster.no/