Seniorrådgivar

Trude Myklebust

Arbeids- og kompetanseområde

Teamleder
Studieveileder: Grunnskolelærerutdanning 5-10 og tidligere fireårig allmennlærerutdanning Master Grunnskolelærerutdanning
Søknader om permisjon, tilpasset studieløp, godkjenningssaker og forhåndsgodkjennelse.
Klasselister GLU 5-10
Fagpersonweb
Valg av fag 2 i Master Grunnskolelærerutdanning 5-10 5 år