Stipendiat

Ann-Kristin Nilsen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg underviser på bachelorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag og på masterutdanningene ved campus Sogndal og Bergen. Undervisningsområdene kan plasseres under en idrettspedagogisk paraply, hvor ferdighetsutvikling og læring hos elever og utøvere står sentralt. Jeg er opptatt av hvordan læringsmiljø og læreres/treneres atferd påvirker barn og unge. I et skoleperspektiv er jeg spesielt opptatt av forholdet mellom undervisning, læring og vurdering.

I mitt doktorgradsprosjekt skal jeg se nærmere på modeller for spillerutvikling i fotball. 

Underviser i

 • Emner innen idrettspedagogikk-/psykologi
 • Fotball og ferdighetsutvikling
 • Fagdidaktikk

Forskar på

 • Modeller for spillerutvikling i fotball
 • Vurdering i kroppsøving

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Physical capacity, not skeletal maturity, distinguishes competitive levels in male Norwegian U14 players

  Grendstad, Halvard Nikolai, Nilsen, Ann-Kristin, Rygh, Cecilie Brekke, Hafstad, Arild, Kristoffersen, Morten, Iversen, Vegard Vereide, Nybakken, Tone, Vestbøstad, Mona, Algrøy, Erling Andre, Sandbakk, Øyvind, Gundersen, Hilde (2019)
 • Vurdering for Læring i kroppsøving

  Nilsen, Ann-Kristin, Arnesen, Trond Egil, Leirhaug, Petter Erik (2019)
 • Prestasjonsemosjoner i kroppsøving

  Yven Røvvevik, Robin, Arnesen, Trond Egil, Nilsen, Ann-Kristin (2019)
 • «Talent understranding and talent development among handball coaches in Norwegian and Danish sport schools».

  Riisberg, Ulrik, Nilsen, Ann-Kristin, Danielsen, Anne Grethe (2016)
 • "Den læreplanen som ikkje kan tilpassast mi undervisning, finst ikkje." Vurdering og undervisning i kroppsøving etter kunnskapsløftet

  Arnesen, Trond Egil, Nilsen, Ann-Kristin, Leirhaug, Petter Erik (2013)