Høgskulelektor

Lena Victoria Nordheim

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdanningsleder for master i kunnskapsbasert praksis (fra 1. september 2015). I tillegg holder jeg på med doktorgrad.
Jeg er utdannet bibliotekar og har master i bibliotek- og informasjonsvitenskap, Høgskolen i Oslo (nå Høgskolen i Oslo og Akershus).
Fagfelt:
Bibliotek- og informasjonsfag
Forskningsmetoder
Helseopplysning
Informasjonskompetanse
Kunnskapsbasert praksis
Kunnskapsløftet
Naturfagsdidaktikk
Ungdomshelse

Underviser i

  • Litteratursøk i kunnskapsbasert praksis, systematiske oversikter.

Forskar på

  • Ungdomsskoleelevers kompetanse i kritisk og vitenskapelig vurdering av helsepåstander, og hvordan naturfaglærere bidrar til at elevene tilegner seg slik kompetanse.

Utvalde publikasjonar