Arbeids- og kompetanseområde

Vernepleie, tilrettelegging av helse- og omsorgstjenester. Samfunnsarbeid, funksjonshemming, betingelser for samfunnsdeltakelse, sosial rettferdighet. Arbeidsliv og tilgjengelighet, innovasjon og entreprenørskap.

Underviser i

 • Vernepleie
 • Samfunnsarbeid
 • Innovasjon og entreprenørskap

Forskar på

 • Arbeidsplasstilrettelegging/work accommodations
 • Uformell tvang/informal coercion
 • Workplace innovation

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Hvordan kan tjenesteytere bidra til å bygge ned funksjonshemmende barrierer?

  Owren, Thomas (2019)
 • Nine Rules of Engagement: Reflections on Reflexivity

  Owren, Thomas (2019)
 • Uformell tvang i tjenester til personer med utviklingshemming

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2019)
 • Coping With Work: Redefining relations between work life and society

  Owren, Thomas, Helmersen, Migle (2018)
 • Neurodiversity: accepting autistic difference

  Owren, Thomas, Stenhammer, Trude (2013)