Arbeids- og kompetanseområde

Vernepleie, individuell tilrettelegging av helse- og omsorgstjenester. Samfunnsarbeid, funksjonshemming, betingelser for deltakelse, sosial rettferdighet. Tilrettelegging og tilgjengelighet i ordinært arbeidsliv.

Underviser i

 • Vernepleie
 • Samfunnsarbeid
 • Innovasjon og entreprenørskap

Forskar på

 • Uformell tvang/informal coercion
 • Tilgjengelighet i arbeidslivet for personer med funksjonsnedsettelse

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Hvordan kan tjenesteytere bidra til å bygge ned funksjonshemmende barrierer?

  Owren, Thomas (2019)
 • Nine Rules of Engagement: Reflections on Reflexivity

  Owren, Thomas (2019)
 • Uformell tvang i tjenester til personer med utviklingshemming

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2019)
 • Nevrodiversitet: å akseptere autistisk annerledeshet

  Owren, Thomas, Stenhammer, Trude (2019)
 • Utviklingshemmede inn i arbeidslivet: Forskningsprosjektet InnArbeid

  Owren, Thomas, Haugland, Silje (2018)
 • Vis alle