Arbeids- og kompetanseområde

Vernepleie, tilrettelegging av helse- og omsorgstjenester. Samfunnsarbeid, funksjonshemming, betingelser for samfunnsdeltakelse, sosial rettferdighet. Arbeidsliv og tilgjengelighet, innovasjon og entreprenørskap.

Underviser i

  • Vernepleie
  • Samfunnsarbeid
  • Innovasjon og entreprenørskap

Forskar på

  • Arbeidsplasstilrettelegging/work accommodations
  • Uformell tvang/informal coercion
  • Workplace innovation

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar