Fagansvarleg for ekstern finansiering og innovasjon

Heidi Skramstad

Arbeids- og kompetanseområde

Forskningsetikk
Personvern
Helseforskning
Forskningsserver
Forskningsstøtte EU
Forskningsstøtte Ekstern finansiering