Arbeids- og kompetanseområde

Utdanningsleiar for vernepleierutdanninga

Underviser i

  • Kvardagsrehabilitering
  • Prosjektarbeid
  • Observasjon og kartlegging
  • Eldre og aldring
  • Aldersdemens

Forskar på

  • Kvardagsrehabilitering

Forskargrupper