Førstekonsulent

Beate Kristine Sørlie

Arbeids- og kompetanseområde

Praksiskontoret - ved , Campus Bergen

Sensur protokoll
Sensurregistrering/kontroll av sensur i FS
Registrering av studenter i praksis FS
Stedskoder, undervisningsmelding i FS

Registrering av sensur i wiseflow

Politiattester

Refusjon av ekstrautgifter i forbindelse med praksis
Refusjoner og fakturakontroll i Basware

Saksbehandling
- søknad om godkjenning av utgifter i forbindelse med praksis

Institutt for bio- og kjemiingeniørfag
- Søknad om godkjenning av utgifter i forbindelse med praksis og informasjon til BIO studenter

Informasjon godkjenning av ekstrautgifter i forbindelse med praksis

IKT bestillinger i forbindelse med praksis

Informasjon til studenter på bolig, refusjoner, rettigheter og plikter