Seniorkonsulent

Beate Kristine Sørlie

Arbeids- og kompetanseområde

  • Praksisadministrasjon knyttet til IHF
  • Innhente og fordele praksisplasser i dialog med fag
  • Informasjon og dialog med praksisfeltet
  • Informasjon og veiledning av studenter knyttet til praksis
  • Registrere sensur
  • Refusjon av bo- og reiseutgifter