Førstekonsulent

Beate Kristine Sørlie

Arbeids- og kompetanseområde

Praksiskontoret - Campus Bergen

FS – lage protokoll og sende til utdanningene
FS – sensur/kontroll av sensur
FS – parti plassere studenter
FS- stedskoder, undervisningsmelding

Refusjon av ekstrautgifter i forbindelse med praksis

Basware - refusjoner og fakturakontroll

Søknad og informasjon godkjenning av ekstrautgifter i forbindelse med praksis

IKT bestillinger i forbindelse med praksis

Veiledning til studenter på ( bolig, refusjoner, rettigheter og plikter)

Politiattester

Praksisveilederseminar for Institutt for sykepleiefag- campus Bergen