Høgskulelektor

Anita Tollefsen

Arbeids- og kompetanseområde

Sykepleier og har hovedfag i pedagogikk .

Underviser i

  • Pedagogikk
  • Sykdomslære
  • Medikamentregning
  • Kommunkasjon

Forskar på

  • Samhandlingen mellom hjelper og hjelpemottager; spesielt knyttet til mennesker med utviklingshemming som bor i bofellesskap