Førsteamanuensis

Nina Grieg Viig

Arbeids- og kompetanseområde

Førsteamanuensis i pedagogikk

Underviser i

  • Skoleutvikling
  • Nasjonal rektorutdanning
  • Desentralisert kompetanseutvikling DeKomp

Forskar på

  • Helsefremmende arbeid i skolen
  • Skoleutvikling

Forskargrupper