Professor

Elin Eriksen Ødegaard

Arbeids- og kompetanseområde

Fra høsten 2018 arbeider jeg som forskningsleder for BARNkunne - Senter for barnehage forskning. Senteret har også det engelske navnet 'KINDknow - centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures'. Nå er det min oppgave å iverksette forsknings- og endringsaktiviteter som samler og utvikler ny kunnskap, innsikt og handlinger for en mer sosialt rettferdig og økologisk bærekraftig fremtid for og med barnehagesektoren. Jeg gleder meg over muligheten til å samarbeide bredt med barnehagesektor og forskningsmiljøer både lokalt og internasjonalt. Jeg er for øvrig professor i barnehagepedagogikk ved HVL og professor II ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Min bakgrunn er fra ulike posisjoner i barnehagesektoren som barnehagelærer, barnehagelærerutdanner, forsker og forskningsleder. Jeg tok min forskerutdanning i utdanningsvitenskap og disputerte ved Universitetet i Gøteborg i 2007 med avhandlingen 'Meningsskaping i barnehagen - Innhold og bruk av barns og voksnes samtalefortellinger'. Fra 2009 - 2013 ledet jeg norsk OMEP og fra 2009-2014 ledet jeg NFR prosjektet Barnehagen som danningsarena . Jeg var også forsker i følgegruppen for barnehagelærerutdanning og har fått anledning til å lede en arbeidsgruppe som kom med konstruktive forslag til endringer for ny rammeplan for barnehagen. Jeg veileder stipendiater fra HVL, UiT og UiS. For tiden arbeider jeg spesielt med å finne ut mer om hvordan barnehager skaper vilkår for barns danning og utforskning og hvordan menneskene i barnehagen endrer disse vilkårene. Min forskningsinteresse strekker seg for øvrig bredt og inkluderer studier om lokale, historiske og globale vilkår for danning og forholdet mellom mennesker og natur. Jeg er også aktiv i internasjonale organisasjoner. Jeg er styremedlem i flere organisasjoner. Jeg er kasserer i Verdensorganisasjonen for små barns danning og utdanning (World Organisation for Early Childhood Education - OMEP), fra januar 2020, Vice President i Association for Visual Pedagogy (AVP) fra 2019 og styremedlem i den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning (NAFOL), fra 2016. 

Du kan finne meg her: 

På ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Elin_Odegaard

På Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=91wICR4AAAAJ&hl=no

På Twitter @sereptine

Du kan følge BARNkunne - Senter for barnehageforskning på Facebook

BARNkunne har også en videokanal; BARNkunne-KINDknow YOUTUBEChannel

 

 

 

Underviser i

 • PhD Course: Kindergarten as an arena for cultural formation

Forskar på

 • Early Childhood Education
 • Narrative methodology
 • Teacher education
 • Danning, bildung and cultural formation
 • Children as explorers and meaning-makers

Forskargrupper

 • Barnehagen som (ut)danningsarena
 • Fortellinger og forhandlinger - forskergruppe for ny metodologi i forskning og undervisning

Publikasjonar

 • Hjemme med barnehagebarn - Dette er ekspertenes råd

  Drægebø, Reidun, Ødegaard, Elin Eriksen (2020)
 • Children's Exploration and Cultural Formation

  Hedegaard, Mariane, Ødegaard, Elin Eriksen (2020)
 • Små bøker, store spørsmål

  Kallestad, Ingrid, Ødegaard, Elin Eriksen (2020)
 • – Forventer ikke at hun blir en anonym kunnskapsminister

  Løkås, Mariell Tverrå, Ødegaard, Elin Eriksen (2020)
 • Musical Exploration in Everyday Practices - Identifying Transition Points in Musicking

  Schei, Tiri Bergesen, Ødegaard, Elin Eriksen (2020)
 • Barnehageforskning for en mer rettferdig og bærekraftig fremtid for barna våre - i et psykososialt perspektiv

  Ødegaard, Elin Eriksen (2020)
 • Barnehagelærerens offentlige pedagogiske oppdrag og bærekraftsmål nr. 4 – paradokser, utfordringer og nye praksiser

  Ødegaard, Elin Eriksen (2020)
 • Innlegg i paneldebatt

  Ødegaard, Elin Eriksen (2020)
 • Fra uro til moro, fra moro til ro - Musikk som ressurs for sped- og småbarn og deres familier

  Ødegaard, Elin Eriksen, Metell, Maren (2020)
 • Visualising Epistemological Perspectives Using Symbols and Metaphors to Research Sustainability

  Ødegaard, Elin Eriksen, Myrstad, Anne (2020)
 • Hva er verdt å vite om observasjon i dagens barnehage? Metodologi i endring mellom tradisjon,ny vitenskap og personlig kunnskap

  Birkeland, Johanna, Ødegaard, Elin Eriksen (2019)
 • What about the migrant children? The state-of-the-art in research claiming social sustainability

  Boldermo, Sidsel, Ødegaard, Elin Eriksen (2019)
 • Frå stamme til satellitt – kva metaforar kan fortelje om korleis ei lærarutdanningsreform vert forstått og iverksett

  Foss, Vigdis, Fimreite, Hege, Fossøy, Ingrid Karin, Ødegaard, Elin Eriksen (2019)
 • Dangerous Images and Dialogic Responses

  Gradovski, Mikhail, Janfada, Mahtab, Janfada, Nasim, Redder, Bridgette, Westbrook, Fiona, White, Jayne E., Ødegaard, Elin Eriksen (2019)
 • The first 1000 days of early childhood : Becoming

  Gradovski, Mikhail, Ødegaard, Elin Eriksen, Rutanen, Niina, Sumsion, Jennifer, Mika, Carl TH, White, E. Jayne (2019)
 • Symposium - Using Theory in Evaluation: Connecting the global and the local to look towards the future

  Hedegaard, Mariane, Edwards, Anne, Fleer, Marilyn, Ødegaard, Elin Eriksen (2019)
 • Play and/or learning: Comparative analysis of dominant concepts in national curriculum guidelines for early childhood education in Norway, Finland, China, and Hong Kong

  Hu, Aihua, Ødegaard, Elin Eriksen (2019)
 • Ocular Becomings in Dangerous Times

  White, Elizabeth Jayne, Ødegaard, Elin Eriksen (2019)
 • Conclusion: Discourses and dreams on becoming

  White, Jayne E., Rutanen, Niina, Sumsion, Jennifer, Mika, Carl TH, Ødegaard, Elin Eriksen, Gradovski, Mikhail (2019)
 • Beginning becoming : The first 1000 days

  White, Jayne E., Ødegaard, Elin Eriksen, Rutanen, Niina, Sumsion, Jennifer, Mika, Carl TH, Gradovski, Mikhail (2019)
 • Challenging global models of one - dimensional trajectories for child development – working with multi voiced assessment of pedagogical engagement and local awareness in early childhood education in Norway

  Ødegaard, Elin Eriksen (2019)
 • Dialoger – deltakerorientert forskningsdesign BARNkunne og utviklingen av Partnerbarnehageprosjektet i Bergen kommune

  Ødegaard, Elin Eriksen (2019)
 • Local Weather Event - Stories of pedagogical practice as possible cultures of exploration

  Ødegaard, Elin Eriksen (2019)
 • Neglected narratives and the potential of collaborative narratives

  Ødegaard, Elin Eriksen (2019)
 • Norway: ‘Danning’ and the infant – local conditions for the early formation as persons

  Ødegaard, Elin Eriksen (2019)
 • Possibilities, activities and dialogues - Opening up the local and global space of KINDknow Kindergarten Knowledge Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures - Key Note address

  Ødegaard, Elin Eriksen (2019)
 • Sammen -om å skape kunnskapsrike barnehager i Bergen

  Ødegaard, Elin Eriksen (2019)
 • Barn trenger blautadrit og maur, ikke mer plast

  Ødegaard, Elin Eriksen, Borgen, Jorunn Spord, Marandon, Andre Steenbuch (2019)
 • På let etter utforskning gjennom det Frøbelske tredje rommet

  Ødegaard, Elin Eriksen, Eikset, Andrea Synnøve Blomsø (2019)
 • Exploring the concept of exploration

  Ødegaard, Elin Eriksen, Grindheim, Liv Torunn (2019)
 • Local Weather Events: Stories of Pedagogical Practice as Possible Cultures of Exploration

  Ødegaard, Elin Eriksen, Marandon, Andre (2019)
 • Visualising epistemological perspectives - a case of the web-banner of KINDknow - Kindergarten Knowledge Center for Research on Diversity and Sustainable Futures

  Ødegaard, Elin Eriksen, Myrstad, Anne (2019)
 • Under lupen – praksislæreres observasjonspraksis i barnehagen

  Birkeland, Johanna, Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • Introduction

  Garvis, Susanne, Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • Nordic Dialogues on Children and Families

  Garvis, Susanne, Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • Play and/or learning:Comparative analysis of two dominant concepts in curriculum guidelines for ECE in Norway, Finland, China and Hong Kong

  Hu, Aihua, Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • Positioning children, staff and families in four curricula: A study of transition from kindergarten to primary school in Norway, Finland, China, and Hong Kong

  Hu, Aihua, Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • Early Childhood Education and Care in Norway: Cultural historical context, new regulations and perceived quality

  Sadownik, Alicja R., Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • 1. Opponent på Ingvild Olsen Olaussens PhD avhandling Kiasmefortellinger – fortelleruttrykk av og for de yngste i barnehagen i et kunstnerisk utforskende multimodalt perspektiv

  Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • Bærekraft og barnehagen som danningsarena

  Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • Cultures of Sustainability - the 'glocal' model of the teacher and formative development of the child

  Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • Gamle og nye undereventyr - Hvordan kan vi overkomme gjenstridige utfordringer i samarbeid mellom lærested og barnehage?

  Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • 'Homo Viator' - historiske forestillinger om 'verden' som sted og veiviseren som pedagogisk ideal

  Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • Håp for framtida gjennom barns utdannning, omsorg og danning Deltakelse i paneldebatt i regi av OMEP Norge -

  Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • Komite for akademisk avhandling for filosofie doktorsexamen kandidat Eva Hallgren med avhandlingen Ledtråderr til estetisk engasjement i processdrama

  Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • Opposition

  Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • Opposition Agneta Pihl's Uppsats - Narrating in early childhood education as a responsive, re-creative, and remembering practice

  Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen - Hva nå?

  Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • Små barns medvirkning i eget liv - hvordan forstå barn og foreldre

  Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • Sustainability or post-sustainability is that the question? Theoretical underpinnings and aims for KINDknow – Kindergarten Knowledge Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures

  Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • The Global and Local Citizen of the Future -Formative Development of life skills.

  Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • Why and how Early Childhood Educational research and practice are core keys to Sustainable Futures

  Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • Tur - retur, Norge - Kina

  Ødegaard, Elin Eriksen, Birkeland, Åsta, Ødemotland, Siv, Hu, Aihua, Skoglund, Ruth Ingrid, Greiner, Svein-Erling (2018)
 • Panel on Play, Learning & Good Life - International Research on Early Childhood Education -

  Ødegaard, Elin Eriksen, Fleer, Marilyn, Hedegaard, Mariane, Chaiklin, Zeth, Li, Liang (2018)
 • Sustainable Futures – Strengthening educational research and practice on ecological and social citizenship through collaboration between Chinese and Norwegian researchers

  Ødegaard, Elin Eriksen, Li, Minyi, Wang, Xinghua, Birkeland, Åsta, Wergedahl, Hege, Bergan, Veronica (2018)
 • Local weather events - exploring children's sense- and place making

  Ødegaard, Elin Eriksen, Marandon, Andrè (2018)
 • Hva får vi ut av samarbeidet med Kina?

  Birkeland, Åsta, Ødegaard, Elin Eriksen (2017)
 • PERSPEKTIVER PÅ KUNSTEN OG KULTURENS PLASS I BARN OG UNGES LIV

  Borgen, Jorunn Spord, Ødegaard, Elin Eriksen (2017)
 • Forkjemperne

  Eikset, Andrea Synnøve Blomsø, Ødegaard, Elin Eriksen, Aaserud, Geir, Sataøen, Svein Ole (2017)
 • Innvandrere får barnehagesjokk

  Sadownik, Alicja R., Ødegaard, Elin Eriksen, Hansen, Cathrine Krane (2017)
 • Stories of style: Exploring teachers' self-staging with musical artefacts

  Schei, Tiri Bergesen, Ødegaard, Elin Eriksen (2017)
 • Barn er del av en familie også i barnehagen - Ny forskning om barn, familie og barnehage

  Ødegaard, Elin Eriksen (2017)
 • Barnehagefolk folk - hva nå? Konsekvenser av den nye rammeplan for barnehagen

  Ødegaard, Elin Eriksen (2017)
 • Barnehagens nye rammeplan

  Ødegaard, Elin Eriksen (2017)
 • Berättande didaktik i en flerspräkig förskola

  Ødegaard, Elin Eriksen (2017)
 • Building trust - The power of narrative in cooperating with families

  Ødegaard, Elin Eriksen (2017)
 • DEVELOPING TEACHER COMPETENCE FOR THE FUTURE’ DIALOGUES ON KNOWLEDGE ABOUT FAMILY, CHILDREN AND STAFF IN KINDERGARTEN TEACHER EDUCATION

  Ødegaard, Elin Eriksen (2017)
 • Deltakelse i paneldebatt

  Ødegaard, Elin Eriksen (2017)
 • Partnership in teacher education and research

  Ødegaard, Elin Eriksen (2017)
 • Rammeplanen i barnehagen

  Ødegaard, Elin Eriksen (2017)
 • Innvandrerforeldre har andre forventninger til barnehagen

  Ødegaard, Elin Eriksen, barnehage.no, Redaksjonen (2017)
 • Innvandrarforeldre har andre forventingar til barnehagen

  Ødegaard, Elin Eriksen, Pihl, Andreas Kjeldsberg (2017)
 • Innvandrere stiller andre krav til barnehagen

  Ødegaard, Elin Eriksen, Pihl, Andreas Kjeldsberg (2017)
 • Barnehagen må være barnas arena

  Ødegaard, Elin Eriksen, Pramling Samuelsson, Ingrid (2017)
 • Nordic Dialogues on Children and Families

  Ødegaard, Elin Eriksen, Rød, Per Arne (2017)
 • Pedagogical conditions for ‘play exploration’ in kindergarten

  Ødegaard, Elin Eriksen, Skoglund, Ruth Ingrid (2017)
 • NRK -Valgsending - Barnehagens innhold

  Ødegaard, Elin Eriksen, Øystese, Oddgeir (2017)
 • Bedre lærerutdanninger ved å forske i egen praksis?

  Bader, Monika, Ødegaard, Elin Eriksen (2016)
 • Shared curiosity, technology and mathematics: Exploring transition between two and three dimensions

  Pettersen, Geir Olaf, Volden, Monica, Ødegaard, Elin Eriksen (2016)
 • Ida och kuben - att utforska matematik och surfplatta på et lekfullt sätt

  Volden, Monica, Pettersen, Geir Olaf, Ødegaard, Elin Eriksen (2016)
 • Vilkår for kvalitet og forskningsbasering av praksisveiledning i barnehagelærerutdanningen BLU - Følgeforskning

  Worum, Kirsten Sivertsen, Ødegaard, Elin Eriksen (2016)
 • Barnehagepedagogikk som vitenskapsfag- fortid og framtid

  Ødegaard, Elin Eriksen (2016)
 • Becoming ‘locals’ - developing spaces for belonging to local kindergartens and communities

  Ødegaard, Elin Eriksen (2016)
 • Contemporary issues and challenges in kindergarten teacher education

  Ødegaard, Elin Eriksen (2016)
 • Det som gir glede

  Ødegaard, Elin Eriksen (2016)
 • Dynamikk og vilkår for deltakelse i barnehagen for de yngste

  Ødegaard, Elin Eriksen (2016)
 • Fear-based colonization of New Nordic childhoods?

  Ødegaard, Elin Eriksen (2016)
 • Forskjell på å være forelder og barnehageansatt

  Ødegaard, Elin Eriksen (2016)
 • Frames, circles and pathways: Changing the model of the teacher, changing the model of the child

  Ødegaard, Elin Eriksen (2016)
 • Pedagogikk-professor: Det er forskjell på å være forelder og barnehageansatt

  Ødegaard, Elin Eriksen (2016)
 • The personal and professional transformation of becoming a researcher

  Ødegaard, Elin Eriksen (2016)
 • Vi ønsker oss de krevende barnehagelærerstudentene

  Ødegaard, Elin Eriksen (2016)
 • Vårt felles ansvar for fremtiden

  Ødegaard, Elin Eriksen (2016)
 • 40 år med menneskerettigheter - Jubileumsbok for NFU Bergen lokallag

  Ødegaard, Elin Eriksen, Langlo, Ragna, Skauge, Nina (2016)
 • A reform in the making The new Kindergarten Teacher Education program - Background, study model and challenges

  Ødegaard, Elin Eriksen, Sataøen, Svein Ole (2016)
 • Bildung: Potential and Promise in Early Childhood Education

  Ødegaard, Elin Eriksen, White, Elizabeth Jayne (2016)
 • Vil ha nasjonale sentre for barnehagekunnskap

  Ødegaard, Elin Eriksen, Solli, Arne (2015)
 • Barnekultur som forskningsfelt – et interdisiplinært vitenskapelig emne

  Borgen, Jorunn Spord, Ødegaard, Elin Eriksen (2015)
 • Barnekultur som forskningsfelt - et interdisiplinært vitenskapelig emnne

  Borgen, Jorunn Spord, Ødegaard, Elin Eriksen (2015)
 • Pedagogikk - i barnehagelærarutdanninga

  Foss, Vigdis, Fossøy, Ingrid, Fimreite, Hege, Alvestad, Marit, Jernes, Margrethe, Tungland, Inger Benny Espedal, Vatne, Bente, Nordvik, Grete, Økland, Magli Sofie, Sataøen, Svein Ole, Ødegaard, Elin Eriksen (2015)
 • Beyond Observations - Narratives and Young Children

  Garvis, Susanne, Ødegaard, Elin Eriksen, Lemon, Narelle (2015)
 • Visualisation of shapes and use of technology in kindergarten

  Pettersen, Geir Olaf, Volden, Monica, Ødegaard, Elin Eriksen (2015)
 • "Eg tar toraradaren" - fortellinger om selviscenesttelse, artefakter og barns erfaringer I barnehagen

  Torsteinson, Helene, Gjernes, Janne Gjøen, Schei, Tiri Bergesen, Ødegaard, Elin Eriksen (2015)
 • Commission for Lia de Vocht - Degree of Doctor of Philosophy in Education, University of Canterbury - RECONCEPTUALISING TEACHER-CHILD DIALOGUE IN EARLY YEARS EDUCATION: A BAKHTINIAN APPROACH

  Ødegaard, Elin Eriksen (2015)
 • Derfor bør den norske barnehagen arbeide danningsorientert - tanker om barnehagen I fortid nåtid og framtid

  Ødegaard, Elin Eriksen (2015)
 • For en danningsorientert barnehagelærerutdanning

  Ødegaard, Elin Eriksen (2015)
 • Forskningsbasering - noen refleksjoner fra BLU følgeforskning og fra bruk av forskning for utvikling i bhgsektoren

  Ødegaard, Elin Eriksen (2015)
 • Forskningsbasert barnehagelærerutdanning institusjonenes faglige prioriteringer

  Ødegaard, Elin Eriksen (2015)
 • 'Glocality' in play: Efforts and dilemmas in changing the model of the teacher for the Norwegian national framework for kindergartens.

  Ødegaard, Elin Eriksen (2015)
 • Kompleks subjektivitet - problemet med dømmekraften

  Ødegaard, Elin Eriksen (2015)
 • Participation for every child where they live

  Ødegaard, Elin Eriksen (2015)
 • Samtalefortellinger – vilkår for kommunikasjon, relasjon og læring

  Ødegaard, Elin Eriksen (2015)
 • The 'glocal' teacher - proposing a model of the teacher for the Norwegian kindergarten framework

  Ødegaard, Elin Eriksen (2015)
 • The importance of looking at someone looking through a pirates telescope. Reflections on the making of knowledge from empirical data

  Ødegaard, Elin Eriksen (2015)
 • Vigor and Weakness of Narrative Research - Is it Possible to Create Research Designs that Matters for Children, that Will Transform Conditions for Children’s Lives?

  Ødegaard, Elin Eriksen (2015)
 • Forskingsbasert barnehagelærarutdanning

  Ødegaard, Elin Eriksen, Sataøen, Svein Ole (2015)
 • Fortellinger fra praksis - trøbbel, vendepunkt og stolthet

  Ødegaard, Elin Eriksen, Økland, Magli Sofie (2015)
 • Studier av narrative praksiserfaringer

  Ødegaard, Elin Eriksen, Økland, Magli Sofie (2015)
 • Children's activities in Norwegian kindergartens - Part 2 - Focus on variations

  Kallestad, Jan Helge, Ødegaard, Elin Eriksen (2014)
 • TEKSTFORSLAG TIL REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN

  Kunnskapsdepartementet, Utdanning/Forskning, Ødegaard, Elin Eriksen, Seland, Monica, Gjems, Liv, Pålerud, Turi, Aukland, Sigurd, Røys, Heidi Grande (2014)
 • Bärettande och minnande

  Pramling, Niklas, Ødegaard, Elin Eriksen (2014)
 • Pedagogikk på Agendaen - Forord til den norske oversettelsen

  Sæverot, Herner, Trippestad, Tom Are, Ødegaard, Elin Eriksen (2014)
 • Ida og kuben-lekende modus i utforskning av matematikk og nettbrett

  Volden, Monica, Pettersen, Geir Olaf, Ødegaard, Elin Eriksen (2014)
 • Barnehagebarn skal ikke lenger bli skoleklar

  Ødegaard, Elin Eriksen (2014)
 • Barnehagehistoriske perspektiver - Pioneren Turi Sverdrup Berg forteller

  Ødegaard, Elin Eriksen (2014)
 • Barnehagehistoriske perspektiver - Pioneren Unni Bleken forteller

  Ødegaard, Elin Eriksen (2014)
 • Barnet i verden lek og leketøy på ramme alvor

  Ødegaard, Elin Eriksen (2014)
 • Barns aktiviteter og vilkår for danning forskerbevegelser og analyserunder

  Ødegaard, Elin Eriksen (2014)
 • Beyond Child Centredness

  Ødegaard, Elin Eriksen (2014)
 • Bærekraftig utvikling som et generasjonsanliggende - en opplagt konsekvens av barnehagens formålsparagraf?

  Ødegaard, Elin Eriksen (2014)
 • Digitale begivenheter - generasjonsperspektiv

  Ødegaard, Elin Eriksen (2014)
 • Kraft og friksjon i narrative tilnærminger i studier av barn

  Ødegaard, Elin Eriksen (2014)
 • Kunsten å spille barn gode

  Ødegaard, Elin Eriksen (2014)
 • Lek på ramme alvor

  Ødegaard, Elin Eriksen (2014)
 • Ny rammeplan for barnehager endringer og utviklingstrekk

  Ødegaard, Elin Eriksen (2014)
 • On Interdiciplinarity in Child Culture Research

  Ødegaard, Elin Eriksen (2014)
 • Barn med Down syndrom som deltakere i barnehagen

  Ødegaard, Elin Eriksen, Færevaag, Margaret Klepstad (2014)
 • Om å bygge barnehagen som kunnskapsfelt

  Ødegaard, Elin Eriksen, Krüger, Thorolf (2014)
 • Å lære barnehagekunnskap for å bli barnehagelærer

  Ødegaard, Elin Eriksen, Samuelsson, Ingrid Pramling (2014)
 • Barnehagepionerer

  Ødegaard, Elin Eriksen, Sataøen, Svein Ole, Aaserud, Geir (2014)
 • Children's activities in Norwegian kindergartens. Part 1: an overall picture

  Kallestad, Jan Helge, Ødegaard, Elin Eriksen (2013)
 • "Se hva som skjer..." Veier til refleksiv praksis i barnehagen

  Schei, Tiri Bergesen, Ødegaard, Elin Eriksen (2013)
 • Ambivalens blant helter og forrædere - Refleksjoner over demokratisk formende erfaringer etter 22 juli 2013

  Ødegaard, Elin Eriksen (2013)
 • Angrer på barnehagestart

  Ødegaard, Elin Eriksen (2013)
 • Barn lærer med hele seg

  Ødegaard, Elin Eriksen (2013)
 • Barnehagen som danningsarena -hvilke diskurser sirkulerer og hvilke posisjoner tilbys?

  Ødegaard, Elin Eriksen (2013)
 • Barnehagen som en arena for danning - tradisjoner og nye variasjoner

  Ødegaard, Elin Eriksen (2013)
 • Early Childhood Education in Norway and Sweden Today: Education for Democracy

  Ødegaard, Elin Eriksen (2013)
 • Tradisjoner brudd og nye variasjoner - hva innebærer det å se barnehagen som en arena for danning

  Ødegaard, Elin Eriksen (2013)
 • Tre hovedlinjer i pedagogikkens historie - hva innebærer det for framtidens barnehage

  Ødegaard, Elin Eriksen (2013)
 • Tårfrid er død - Leve Tårnfrid

  Ødegaard, Elin Eriksen (2013)
 • Utvalgte resultat fra prosjektet "Barnehagen som danningsarena" og "Barnehagen som Læringsmiljø og danningsarena"

  Ødegaard, Elin Eriksen (2013)
 • Young Children as Narrative Meaning-makers

  Ødegaard, Elin Eriksen (2013)
 • Ytringer på barns vegne - barnehagelærerutdanningens pionerer forteller

  Ødegaard, Elin Eriksen (2013)
 • Kva er no danning - en dialogforelesning

  Ødegaard, Elin Eriksen, Bae, Berit (2013)
 • What is the state of play?

  Ødegaard, Elin Eriksen, Grindheim, Liv Torunn (2013)
 • Les meir - ut med Bøker!

  Ødegaard, Elin Eriksen, Ingebriktsen, Lise, Enerstvedt, Berit, Fagerland, Gunhild (2013)
 • Kindergarten as an Arena for Cultural Formation

  Ødegaard, Elin Eriksen, Inna Koreponova, Kotliar (2013)
 • Vi Handler, vi dokumenterer, vi skriver

  Ødegaard, Elin Eriksen, Knudsen, Ida Margrethe (2013)
 • Vi er jobbemenner vi - om å oppdage små barns meningsskaping

  Ødegaard, Elin Eriksen, Kyrkjebø, Trude, Haukaa, Kristin (2013)
 • Collaborative Narrative as Linguistic Artifact and Cultural Tool for Meaning-making and Learning

  Ødegaard, Elin Eriksen, Pramling, Niklas (2013)
 • Studier av barnehagen som danningsarena

  Ødegaard, Elin Eriksen, Ødegaard, Elin Eriksen (2013)
 • Barnehagelærerprofesjonalitet - praksisstudier som læringsarena

  Økland, Magli Sofie, Ødegaard, Elin Eriksen (2013)
 • Democratic potentials and risks when children work and play with digital photos and images in kindergarten

  Knudsen, Ida Margrethe, Ødegaard, Elin Eriksen (2012)
 • Forskningsprosjektet "Barns deltakende sirkler (2009-2011)

  Knudsen, Ida Margrethe, Ødegaard, Elin Eriksen (2012)
 • IKT i barnehagen, med fokus på didaktisk bruk av digitale verktøy

  Knudsen, Ida Margrethe, Ødegaard, Elin Eriksen (2012)
 • Slitesterke barnesentrerte diskurser - bildepedagogikk som kunnskapsform

  Knudsen, Ida Margrethe, Ødegaard, Elin Eriksen (2012)
 • Mommy Stragies

  Lui, Lily, Ødegaard, Elin Eriksen (2012)
 • Barnehagen som danningsarena- kikkehull og teleskop på barnehagen

  Pettersen, John Roald, Ødegaard, Elin Eriksen (2012)
 • Barnehagen som danningsarena

  Ødegaard, Elin Eriksen (2012)
 • Barnehagen som danningsarena

  Ødegaard, Elin Eriksen (2012)
 • Barnehagen som danningsarena - Introduksjon

  Ødegaard, Elin Eriksen (2012)
 • Conceptualizing Picturing

  Ødegaard, Elin Eriksen (2012)
 • Forord

  Ødegaard, Elin Eriksen (2012)
 • Meningsskaping i bruk av artefakter

  Ødegaard, Elin Eriksen (2012)
 • Piracy in Policy:Children Influencing Early Childhood Policy in Norway

  Ødegaard, Elin Eriksen (2012)
 • Smakebiter fra "Barnehagen som danningsarena"

  Ødegaard, Elin Eriksen (2012)
 • Studying the youngest children - a co-narrative approach

  Ødegaard, Elin Eriksen (2012)
 • Barnehagen som danningsarena

  Ødegaard, Elin Eriksen, Birkeland, Åsta, Grindheim, Liv Torunn, Tingstad, Vebjørg (2012)
 • Nye digitale begivenheter - nye former for deltakelse

  Ødegaard, Elin Eriksen, Knudsen, Ida Margrethe (2012)
 • Se kva som skjer – Endring i vilkår for læring og danning

  Ødegaard, Elin Eriksen, Knudsen, Ida Margrethe, Torsteinson, Helene, Tufta, Katrine, Schei, Tiri Bergesen (2012)
 • Studier av barnehagen som danningsarena - sosialepistemologiske perspektiver

  Ødegaard, Elin Eriksen, Krüger, Thorolf (2012)
 • Kindergarten as an arena for cultural formation - methodological issues

  Ødegaard, Elin Eriksen, Lyså, Ida Marie, Birkeland, Åsta, Nilsen, Randi Dyblie (2012)
 • Ledelse av seminaret Førskolelærerprofesjonalitet i et historisk perspektiv - Filmvisning og drøftinger

  Ødegaard, Elin Eriksen, Sataøen, Svein Ole (2012)
 • Forord: På jakt etter demokratibegrep i barnehagen

  Jansen, Kirsten Elisabeth, Johansson, Eva, Ødegaard, Elin Eriksen (2011)
 • Fotofloker : vilkår for barns deltakelse når digitale bilder tas i bruk i barnehagen

  Knudsen, Ida Margrethe, Ødegaard, Elin Eriksen (2011)
 • Norwegian kindergartens – examples from aesthetical approaches

  Schei, Tiri Bergesen, Ødegaard, Elin Eriksen (2011)
 • Children's cultural shaping through narrative practice in kindergarten

  Ødegaard, Elin Eriksen (2011)
 • Deltakende handlingsrom i barnehagen - dynamikk og vilkår

  Ødegaard, Elin Eriksen (2011)
 • Hestebæsjen og andre samtalefortellinger med de yngste barna

  Ødegaard, Elin Eriksen (2011)
 • Materiell og leketøy til begjær og besvær

  Ødegaard, Elin Eriksen (2011)
 • Narrative practice as a site for studying conditions for children's cultural formation

  Ødegaard, Elin Eriksen (2011)
 • On the track of cultural formative practice : a chronotopic reading of young children's co-narrative meaning-making

  Ødegaard, Elin Eriksen (2011)
 • Pedagogikk for bærekraftig utvikling i barnehage og skole

  Ødegaard, Elin Eriksen (2011)
 • Understanding the Scandinavian Kindergarten Model - Example from Norway

  Ødegaard, Elin Eriksen (2011)
 • Å bygge opp forskingsprosjekter - Erfaringer fra NFR- prosjektet Barnehagen som danningsarena

  Ødegaard, Elin Eriksen (2011)
 • Å sanse, gjere og snakke - å arbeide fagleg med dei yngste barna i barnehagen

  Ødegaard, Elin Eriksen (2011)
 • Å tenke med Bakhtin -metodologiske refleksjoner

  Ødegaard, Elin Eriksen (2011)
 • Conditions for Cultural Formation in Chinese Kindergartens

  Ødegaard, Elin Eriksen, Lyså, Ida Marie (2011)
 • Learning to Narrate: Appropriating a Cultural Mould for Sense-Making and Communication

  Ødegaard, Elin Eriksen, Pramling, Niklas (2011)
 • Ideas and possibilities ongoing from the project “Kindergarten as an arena for cultural formation”

  Ødegaard, Elin Eriksen, Schei, Tiri Bergesen (2011)
 • Barnehagen som danningsarena; livshistorisk tilnærming for å studere bruk av artefakter i Frøbelbarnehagen

  Ødegaard, Elin Eriksen (2010)
 • Barns digitale hverdag- har digitale medier betydning for barns deltakelse i barnehagen?

  Ødegaard, Elin Eriksen (2010)
 • Danning til deltakelse

  Ødegaard, Elin Eriksen (2010)
 • Dataspill i barnehagen

  Ødegaard, Elin Eriksen (2010)
 • Early Childhood Education in Norway

  Ødegaard, Elin Eriksen (2010)
 • Gerds barnehagehistorie Bruk av artefakter i Frøbelbarnehagen Gerd's toy story -the uses af artifacts in the Fröbelkindergarten

  Ødegaard, Elin Eriksen (2010)
 • Hvorfor skal barn bruke digitale medier i barnehagen?

  Ødegaard, Elin Eriksen (2010)
 • Kindergarten as an arena for cultural formation

  Ødegaard, Elin Eriksen (2010)
 • Kindergarten as an arena for cultural formation -A narrative and historical approach to describing children using artifacts

  Ødegaard, Elin Eriksen (2010)
 • Piracy in Policy - Children influencing early childhood curriculum in Norway

  Ødegaard, Elin Eriksen (2010)
 • The making of knowledge - A reflection upon children's voices constructed from empirical data

  Ødegaard, Elin Eriksen (2010)
 • Barnehagen som danningsarena-bruk av digitale verktøy for barns meningsskaping og medvirkning

  Ødegaard, Elin Eriksen, Knudsen, Ida Margrethe (2010)
 • Når jeg klikker så skaper jeg ! Samarbeid om forskningsprosjekt

  Ødegaard, Elin Eriksen, Knudsen, Ida Margrethe (2010)
 • Når jeg klikker så skaper jeg - om små barns meningsskaping og medvirkning med bruk av digitale verktøy i barnehagen

  Ødegaard, Elin Eriksen, Knudsen, Ida Margrethe (2010)
 • Kindergarten as an arena for cultural formation

  Ødegaard, Elin Eriksen, Schei, Tiri Bergesen, Birkeland, Åsta, Hammer, Anne S.E. (2010)
 • ?20th Anniversary of the United Nations Convention on the Rights of the Child?

  Ødegaard, Elin Eriksen (2009)
 • Barnehagen som danningsarena - hvorfor, hva, hvem og hvordan

  Ødegaard, Elin Eriksen (2009)
 • Barnehagen som danningsarena -hvorfor, hvem, hva og hvordan

  Ødegaard, Elin Eriksen (2009)
 • Children's Initiatives and Teachers' Practices`- Educational Manoeuvers in a Norwegian Preschool Classroom

  Ødegaard, Elin Eriksen (2009)
 • Children's inititatives and teachers' practice-education manoeuvres in the norwegian preschool classroom

  Ødegaard, Elin Eriksen (2009)
 • Mellom frykt og fryd -noen estetiske aspekter i barns meningsskaping

  Ødegaard, Elin Eriksen (2009)
 • Slik får du barnet i tale Samtalefortelling er en måte å snakke på som kan brukes til å følge samtaleinitiativ til to- og treåringer

  Ødegaard, Elin Eriksen (2009)
 • små barn -store bekymringer

  Ødegaard, Elin Eriksen (2009)
 • Læring gjennom veiledning -Meningsskaping i grupper

  Ødegaard, Elin Eriksen, Boge, Margun, Moe, Randi, Markhus, Gunvor (2009)
 • Shaping and sharing digital media - Democratic potentials and increasing complexities in preschool

  Ødegaard, Elin Eriksen, Knudsen, Ida Margrethe (2009)
 • Førskolelærerutdanningen 60 år Jubileumsutstilling i anledning 60-årsjubileet

  Birkeland, Tone, Heradstveit, Synneva, Ødegaard, Elin Eriksen, Jensen, Helge, Birkeland, Åsta, Ødemotland, Siv, Orseth, Dag, Bakke, Kari (2008)
 • Att skapa mening med livets allvar

  Ødegaard, Elin Eriksen (2008)
 • Att skapa mening med livets allvar

  Ødegaard, Elin Eriksen (2008)
 • Children's Initiatives and Teachers' Practices`- Educational Maneuvers in the Preschool Classroom

  Ødegaard, Elin Eriksen (2008)
 • Demokratiske prosesser i barnehagen

  Ødegaard, Elin Eriksen (2008)
 • Ethnography with children; writing narrative analysis as composing with field notes and tapes

  Ødegaard, Elin Eriksen (2008)
 • Glimt fra barnehagens historie

  Ødegaard, Elin Eriksen (2008)
 • La det andre barnet tre fram

  Ødegaard, Elin Eriksen (2008)
 • Meningsskaping i barnehagen

  Ødegaard, Elin Eriksen (2008)
 • Preschool as an arena for cultural formation

  Ødegaard, Elin Eriksen (2008)
 • Send gjerne ettåringer i barnehagen

  Ødegaard, Elin Eriksen (2008)
 • Allvarliga teman i tvååringars berättelser

  Ødegaard, Elin Eriksen (2007)
 • Barneinitiert innhold -en alvorlig sak

  Ødegaard, Elin Eriksen (2007)
 • Barneinitiert innhold i barnehagen -en alvorlig sak

  Ødegaard, Elin Eriksen (2007)
 • Det kompetente barn? Hvilket barn? Alle? Når? Alltid? For hvem? Redegjørelse og problematisering over synet på barnet i vår tid

  Ødegaard, Elin Eriksen (2007)
 • Mellom frykt og fryd. Spenning og meningsskaping i fortellinger om julenissen

  Ødegaard, Elin Eriksen (2007)
 • Meningsskaping i barnehagen - Innhold og bruk av barns og voksnes samtalefortellinger

  Ødegaard, Elin Eriksen (2007)
 • Narrative meaningmaking in preschool

  Ødegaard, Elin Eriksen (2007)
 • Spørsmål om forskertilnærminger ved oppstart av et nytt forskningsprosjekt - Barns deltakende sirkler

  Ødegaard, Elin Eriksen (2007)
 • What's Up on the Teachers Agenda? A study of didactic projects and cultural values in mealtime conversations with very young children

  Ødegaard, Elin Eriksen (2007)
 • What's up on the teachers' agenda? A study of didactic project and cultural values in mealtime conversations with very young children

  Ødegaard, Elin Eriksen (2007)
 • Barns medvirkning -ulike perspektiv - ulike praksiser

  Ødegaard, Elin Eriksen, Børhaug, Kjetil (2007)
 • Barns medvirkning -ulike perspektiv - ulike praksiser

  Ødegaard, Elin Eriksen, Børhaug, Kjetil (2007)
 • Kaptein Andreas og hans mannskap drøfting av forskningsdata om en gutts stemme og hans innflytelse på barnehagens innhold

  Ødegaard, Elin Eriksen (2006)
 • Mellom frykt og fryd -Spenning og meniningsskaping i fortellinger om julenisser Between fear and pleasure -Suspense and meaningmaking in stories about father Christmas

  Ødegaard, Elin Eriksen (2006)
 • What's up on the teachers' agenda? A study of didactical project and cultural values

  Ødegaard, Elin Eriksen (2006)
 • What's worth talking about? Meaning-making in toddler-initiated co-narratives in preschool

  Ødegaard, Elin Eriksen (2006)
 • Læring gjennom veiledning; Meningsskaping i gruppe

  Boge, Margun, Moe, Randi, Ødegaard, Elin Eriksen, Markhus, Gunvor (2005)
 • Barns forståelse av naturkatastrofer

  Ødegaard, Elin Eriksen (2005)
 • Fantasifull pedagogikk -et møte med Mirella og hennes hånddukker

  Ødegaard, Elin Eriksen (2005)
 • Foreldre til barn med Downs syndrom -erfaringer fra barnehagen

  Ødegaard, Elin Eriksen (2005)
 • Når en toåring tar roret -drøfting av en datakonstruksjon

  Ødegaard, Elin Eriksen (2005)
 • The dance of a pirate - meaning-making and cultural learning Children under three and Early Childhood Education

  Ødegaard, Elin Eriksen (2005)
 • Videoobservasjon og videoanalyse -erfaringer, funderinger og konstruksjoner

  Ødegaard, Elin Eriksen (2005)
 • Læring gjennom veiledning - et studentperspektiv

  Moe, Randi, Boge, Margun, Markhus, Gunvor, Ødegaard, Elin Eriksen (2004)
 • Fortellinger fra et ondt barn

  Ødegaard, Elin Eriksen (2004)
 • Fortellinger om "kasuset" og mennesket Karl Andreas

  Ødegaard, Elin Eriksen (2004)
 • Julenissens skjegg - om å ha nese for smekker

  Ødegaard, Elin Eriksen (2004)
 • Kvalitetssatsinga med handfast resultat i Nordfjord

  Ødegaard, Elin Eriksen (2004)
 • What is worth talking about? -narrative topics during mealtime in kindergarten

  Ødegaard, Elin Eriksen (2004)
 • Læring gjennom veiledning - et lærerperspektiv

  Ødegaard, Elin Eriksen, Boge, Margun, Markhus, Gunvor, Moe, Randi (2004)
 • Pedagogiske erobringer -portrettintervju med Louise Birkeland

  Ødegaard, Elin Eriksen (2003)
 • Tusen erfaringer søker fortellinger. Hva er meningsfulle fortlelingsbegreper i barnehagens kontekst?

  Ødegaard, Elin Eriksen (2003)
 • Tusen erfaringer søker fortellinger

  Birkeland, Louise, Ødegaard, Elin Eriksen (2002)
 • Tusen erfaringer søker fortellinger

  Birkeland, Louise, Ødegaard, Elin Eriksen (2002)
 • Læring gjennom veiledning En undersøkelse om veiledning i førskolelærerutdanningen

  Moe, Randi, Boge, Margun, Markhus, Gunvor, Ødegaard, Elin Eriksen (2002)
 • Bruk av situasjonsbeskrivelse som metode i personalutvikling

  Ødegaard, Elin Eriksen (2002)
 • Dialogspill -en metode for personalutvikling

  Ødegaard, Elin Eriksen (2002)
 • Joan Amos Comenius

  Ødegaard, Elin Eriksen (2002)
 • John, Dewey -et liv for demokrati

  Ødegaard, Elin Eriksen (2002)
 • Kast en ball...

  Ødegaard, Elin Eriksen (2002)
 • Kva meiner borna? Hva mener barna?

  Ødegaard, Elin Eriksen (2002)
 • Med pakken til Singapore

  Ødegaard, Elin Eriksen (2002)
 • Samfunnsendringer utfordrer samarbeidet mellom barnehage og hjem

  Ødegaard, Elin Eriksen (2002)
 • Samfunnsendringer utfordrer samarbeidet mellom barnehage og hjem

  Ødegaard, Elin Eriksen (2002)
 • Utfordringer i samarbeidet mellom barnehager og høgskoler

  Ødegaard, Elin Eriksen (2002)
 • Vygotsky -psykologiens Mozart

  Ødegaard, Elin Eriksen (2002)
 • Tusen erfaringer søker fortellinger

  Ødegaard, Elin Eriksen, Birkeland, Louise (2002)
 • Anna Freud, -et liv for barn

  Ødegaard, Elin Eriksen (2001)
 • Barneperspektiv på voksnes lekekompetanse

  Ødegaard, Elin Eriksen (2001)
 • Bryggen i miniatyr

  Ødegaard, Elin Eriksen (2001)
 • Drama- og teaterspill med mange muligheter

  Ødegaard, Elin Eriksen (2001)
 • Dødninghoder og skjeletter

  Ødegaard, Elin Eriksen (2001)
 • Fortellingen er utviklingen

  Ødegaard, Elin Eriksen (2001)
 • Førskolelærer bak kamera

  Ødegaard, Elin Eriksen (2001)
 • Leker laget av krigsfanger

  Ødegaard, Elin Eriksen (2001)
 • Uklar barnehagepolitikk

  Ødegaard, Elin Eriksen (2001)
 • Utesovesal

  Ødegaard, Elin Eriksen (2001)
 • Plan for praksisopplæring Førskolelærerutdanningen

  Lægreid, Elin, Birkeland, Åsta, Eriksen Ødegård, Elin, Søreide, Gunn Elisabeth (2000)
 • Små barn store spørsmål

  Mathiesen, Marianne, Ødegaard, Elin Eriksen (2000)
 • Bamser før og nå

  Ødegaard, Elin Eriksen (2000)
 • Bønestoppen vant barnehageforbundets kvalitetspris

  Ødegaard, Elin Eriksen (2000)
 • Dukker med Downs syndrom

  Ødegaard, Elin Eriksen (2000)
 • Endringer i student- og lærerrollen

  Ødegaard, Elin Eriksen (2000)
 • Et sted...en gang...

  Ødegaard, Elin Eriksen (2000)
 • Festuke for barn i Bergen

  Ødegaard, Elin Eriksen (2000)
 • Kunst i og med naturen

  Ødegaard, Elin Eriksen (2000)
 • Å fortelle et liv

  ødegaard, elin eriksen (2000)
 • endring av student- og lærerrolle

  ødegaard, elin eriksen, moe, randi (2000)
 • Et ord som ikke skrives ned blir borte...

  Ødegaard, Elin Eriksen (1999)
 • Små fortellinger - store perspektiver

  ødegaard, elin eriksen (1999)
 • Små fortellinger - store perspektiver

  ødegaard, elin eriksen (1999)
 • Norwegian Kindergartens in a Time of School Reforms and Transformations

  Ødegaard, elin eriksen, linden, nora, hadler-olsen, sidsel (1999)
 • Narratives as a possibiliyy in the co-operation between kindergarten and home

  Ødegaard, Elin Eriksen, Nielsen, Mogens (1999)
 • "Fortell om meg da jeg var liten" Fortellingen som mulighet i samarbeidet mellom barnehage og hjem

  Ødegaard, Elin Eriksen (1998)
 • Barnehagen i endring

  Ødegaard, Elin Eriksen, Moe, Randi, Louise, Birkeland, Grete, Nordvik (1998)
 • Barnehagen i endring

  Ødegaard, Elin Eriksen (1997)
 • Mer foreldresamarbeid

  Ødegaard, Elin Eriksen (1997)