Høgskulelektor

Magli Sofie Økland

Arbeids- og kompetanseområde

Barnehagelærerutdanningen - pedagogikklærer Oppdrag i sekretariatet for Følgegruppe for barnehagelærerutdanning.

Fagfelt:
Pedagogikk
Pedagogisk utviklingsarbeid
Pedagogiske teorier
Praksisfortellinger
Praksisopplæring
Veiledningspedagogikk


Hovedfag i pedagogikk ved NLA (2003) Ledelse og kompetanseutvikling ved NHH (1991) Førskolelærerutdanning ved HiVolda (1978)

Underviser i

  • Barnehagelærerutdanningen - pedagogikklærer Oppdrag i sekretariatet for Følgegruppe for barnehagelærerutdanning

Forskar på

  • Barnehagelærerprofesjonalitet - Praksisfortellinger og praksisstudier som læringsarena (2012 - 2016)
  • Praksisopplæringen i den nye barnehagelærerutdanningen (2013 - 2017)
  • Undervisning som veiledning (2015 - 2017)
  • Følgeforskning knyttet til ny Barnehagelærerutdanning (2013 - 2017)
  • Samarbeidsprosjekter i førskolelærerutdanningen - utvikling av samarbeidsformer mellom lærerutdanning og barnehageeiere (2007-2010)