Timelærar

Agnete Nesse

Arbeids- og kompetanseområde

Emneansvarlig for norskdelen av Master i undervisningsvitenskap. Underviser og veileder i språklige og språkdidaktiske emner i Master i undervisningsvitenskap.
Veileder på phd-studiet Dannig og didaktiske praksiser.
Leder for forskergruppen Språk og samfunn.
Medleder for forskergruppen Begynneropplæring.

Underviser i

  • Språkkunnskap 2, Master i undervisningsvitenskap