Rådgivar

Jeanette Haukeland Bakke

Arbeids- og kompetanseområde

Praksiskoordinator ved FLKI, Bergen, med ansvar for organisering og koordinering av praksis i:

-barnehagelærerutdanning, deltid
-bachelor i folkehelsearbeid
-faglærer i kroppsøving og idrettsfag
-faglærer for tospråklige lærere.

Administrativ koordinator for profesjonsrettet veilederutdaning praksislærere i BLU og GLU.
Saksbehandling og informasjonsarbeid.
Sekretær for institusjonsansvarlig ved skikkethetssaker.