Rådgivar

Jeanette Haukeland Bakke

Arbeids- og kompetanseområde

Praksiskoordinator ved FLKI, Bergen, med ansvar for organisering og koordinering av praksis i:

-barnehagelærerutdanning, deltid
-bachelor i folkehelsearbeid
-faglærer i kroppsøving og idrettsfag
-faglærer for tospråklige lærere.

Administrativ studiekoordinator for IFAK-utdanninger (idrett, fysisk aktivitet og kosthold-utdanninger).

Administrativ koordinator for veilederutdaning for praksislærere i barnehage og grunnskole. 
Saksbehandling og informasjonsarbeid.
Sekretær for institusjonsansvarlig ved skikkethetssaker.