Høgskulelektor

Kirsti Lysaker

Arbeids- og kompetanseområde

Fag-område geomatikk: landmåling, geodesi, laserscanning, fotogrammetri, satellittposisjonering, referansesystemer, høydegrunnlag, analyse av geodetiske observajoner, 3D-modellering, BIM og geo-informatikk.
Undervisningskompetanse: e-læring, problembasert læring, livslang læring.
Kontaktperson for e-læring ved institutt for Byggfag, FIN.
Leder av Utdanning- og Forskningsgruppa i Geoforum - organisasjon for geomatikk.
Utdanning: Videreutdanning (10 ECTS) i e-pedagogikk 2015 og Høgskolepedagogikk (15 SP/ECTS) 2012/13. Geofysikk (3+2 VT) UiB 2000/01. Mastergrad (siv.ing) Karttekniske fag ved Norges Landbrukshøgskole 1990-1995.

Underviser i

 • Landmåling
 • Geomatikk
 • Matematikk (for landmålingsstudenter)
 • BIM
 • Geo-informatikk

Forskar på

 • Registration and deformation analysis of 3D datasets and geodetic measurements

Utvalde publikasjonar

 • Visualization and Quantification of Regional Ventricular Wall and Blood Velocities by 3T 4D PC-MRI

  Samnøy, Stig Frode, Greve, Gottfried, Lysaker, Kirsti, Larsen, Terje H (2016)
 • Grunnlagsnett; Hva er godt nok?

  Lysaker, Kirsti (2014)
 • Sikrer beregningskravene i gjeldende standarder den kvaliteten til koordinater i Matrikkelen som loven ønsker?

  Lysaker, Kirsti (2014)
 • Høyder NN2000: HØYDEGRUNNLAG I VA OG OVERGANG TIL NN2000 - Hvordan påvirker kvaliteten på høyder i NN1954 overgangen til NN2000?

  Lysaker, Kirsti (2011)