Nestleiar HR

Anne Marit Morken

Arbeids- og kompetanseområde

Nestleiar på Avdeling for HR. 

Ansvar for personaladministrative oppgåver knytt til rekruttering, avslutting av arbeidsforhold, permisjonar m.m - Utvikling av rutinar innan det personaladministrative området - Personalfaglege utgreiings- og utviklingsoppgåver

Utdanning: Cand.polit, Hovudfag i Administrasjon- og organisasjonsvitskap, Universitetet i Bergen Arbeidsrett og Human Resource Management, HR-Norge/Høgskulen i Buskerud