Høgskulelektor

Sigrid Jordal Havre

Underviser i

  • Musikkpedagogikk
  • Musikkdidaktikk

Forskar på

  • Musikkteknologi. Musikklæring i dataspill, forum og sosiale medier. Bruk av dataspill i høyere musikkpedagogisk utdanning. Mobil musikkpedagogikk.