Fagansvarleg for internasjonal mobilitet og utveksling

Halvard Ones

Arbeids- og kompetanseområde

 

Administrasjon, saksbehandling og rådgiving knyttet til HVL sin internasjonale virksomhet med særlig vekt på arbeid med mobilitet og utvekslingsavtaler.