Prosjektleiar

Marit Vassbotten Olsen

Arbeids- og kompetanseområde

Koordinator ved SimArena -Anestesisykepleier. Erfaring fra nasjonalt og internasjonalt arbeid på området

Underviser i

  • Simulering i utdanning og ekstern virksomhet
  • Master i klinisk sykepleie - anestesisykepleie

Forskar på

  • Studenters læring i praksis
  • Simulering som brobygger mot praksisfelt
  • Anestesisykepleiernes fag - og funksjonsområde

Forskargrupper

  • Utdanningsforskning innen helse- og sosialfag profesjoner
  • POPS - Pasientsikkerhet og Pasientopplevelser