Universitetsbibliotekar

Bodil Moss

Arbeids- og kompetanseområde

Skrivesenteret HVL BergenUtvikler og underviser skrivesentertjenester til lærerutdanningene og er kontaktperson for skrivetjenestene for helse- og sosialfagene.
FormidlingsgruppenLeder for formidlingsgruppen som er ansvarlig for bibliotekets arrangement og utstillinger:
* Forskning i fyr og flamme – Presentasjon av forskningsprosjekt
* Kafé på tvers – Månedlig kulturell scene for ansatte og studenter
* Boklanseringer
* Forfattertreff
Søk & SkrivRedaksjonsmedlem i nettstedet Søk & Skriv som tilbyr veiledning og råd om alle deler av oppgaveprosessen, som søking, lesing, skriving og bruk av kilder.
Kontaktbibliotekar for forskningsstøtte for ingeniør- og maritime fag, økonomi og ledelse.
Bakgrunn
Italiensk sosiolingivistikk med pågående doktorgradsprosjekt fra UiB om dialektholdninger og -bruk hos sicilianske ungdommer.

Underviser i

  • Akademisk skriving