Høgskulelektor

Christine Hope

Arbeids- og kompetanseområde

Pedagogikk
Elevmedvirkning
Demokrati og medborgerskap
Lærerprofesjonalitet - Lesson Study
Ungdomstrinn i Utvikling - Klasseledelse

Underviser i

  • DEMBRA - demokratisk beredskap mot anti-semittisme og rasisme
  • Pedagogikk og Elevkunnskap, GLU

Forskar på

  • Lesson Study
  • Medvirkning og medborgeskap, demokrati i skolen
  • Undervisningspraksis og lærerprofesjonalitet

Forskargrupper