Førsteamanuensis

Kjersti Maria Rongen Breivega

Arbeids- og kompetanseområde

Norsk språk- og tekstvitskap. Norskdidaktikk.

Underviser i

 • Emneansvarleg for emne 2 på Master i undervisningsvitskap: Vitskapsteori, metode og akademisk tekstarbeid. Underviser i lese- og skriveopplæring og grammatikk på syklus 1.

Forskar på

 • Skriveopplæring. Argumentasjon. Demokratisk danning.

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Refleksjonsloggar i KRLE-faget. Ein studie av reflekterande skriving på niande steget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege (2020)
 • Demokratisk danning i skolen. Tverrfaglige empiriske studier

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Rangnes, Toril Eskeland (2019)
 • Unge retorar i Lofoten: Ein Toulmin-inspirert argumentasjonsanalyse av ein klasseromsdebatt

  Breivega, Kjersti Maria Rongen (2018)
 • Skriveboka. Innføring i skriveopplæring

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Selås, Magnhild (2018)
 • Frå sjanger til teksttype i skriveopplæringa?

  Breivega, Kjersti Rongen, Johansen, Sunniva P. (2016)