Arbeids- og kompetanseområde

Undervisning: norsk i GLU 1-7, BLU og videreutdanning for barnehagelærere.
Kompetanseområder: barne-og ungdomslitteratur, tegneserier/tegneserieromaner, pedagogiske tekster.
Har erfaring som lærer i barneskole og barnehage.
Mastergrad i barne- og ungdomslitteratur
Mastergrad i pedaogogiske tekster

Underviser i

  • Norsk i GLU 1-7
  • Norsk i BLU

Forskar på

  • Dystopisk ungdomslitteratur

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

  • Tradisjon og fornying i to kunstnerbiografier for ungdom

    Frøyland, Rikke (2013)