Høgskulelektor

Judit Johnstad Bragelien

Arbeids- og kompetanseområde

Høyskolelektor i Nyskaping, Teknologi- og Prosjektledelse

Interesse områder: Innovasjon/tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, forretningsutvikling og bærekraft. Med utgangspunkt i Judit Johnstad Bragelien sin interesse for bærekraft i praksis, deltar hun i eksterne prosjekter og ressursgrupper om sirkulær økonomi. Hun underviser i emnene teknologiledelse, strategi og forretningsutvikling, innovasjons- og endringsledelse, samt emnet prosjektarbeid og innovasjon. 

Utdannet: Siviløkonom - Master i Økonomi og administrasjon ved NHH med hovedprofil innenfor Strategi og ledelse og støtteprofilen Brand management. Utredning: Teori og "best practice" for "customer co-creation" ved tjenesteinnovasjon.

Arbeidserfaring: Høgskulen på Vestlandet (tidligere Høyskolen i Bergen) siden 2015 og en kortere periode som konsulent i Experis Norway. Lang og solid erfaring fra byggebransjen innenfor kjededrift, utvikling og ledelse av virksomheter i tett sammarbeid med kunder; E. A. Smith AS avd. HIBA HUS, Bygger`n Norge og AS HIBA. 

Annet: Forfatter og foredragsholder.

Underviser i

 • ING101 Teknologiledelse, økonomi og nyskaping (for Ing. studenter
 • ING103 Prosjektledelse (for Ing. studenter)
 • INV001 Innovasjon og endringsledelse
 • Strategi- og virksomhetsutvikling
 • ØAA117 Prosjektarbeid og innovasjon

Forskar på

 • Sirkulær økonomi og tjenesteinnovasjon
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Pedagogiske metoder i entreprenørskapsfag: Studentaktive metoder, kreativitet, bruk av student mentorer og innovasjon på tvers av profesjoner

Forskargrupper

 • Nordic Place Research
 • Organisasjon, ledelse, bærekraft, innovasjon, entreprenørskap og digitalisering

Publikasjonar

 • Entrepreneurship education through sustainable value creation

  Voldsund, Kari Håvåg, Hasleberg, Harald, Bragelien, Judit Johnstad (2020)
 • Forretningsforståelse

  Voldsund, Kari Håvåg, Skjølsvik, Tale, Bragelien, Judit Johnstad (2020)
 • Toward a model for universities as incubation ecosystems: Facilitating students for an entrepreneurial career

  Åmo, Bjørn Willy, Pettersen, Inger Beate, van der Lingen, E., Voldsund, Kari Håvåg, Bragelien, Judit Johnstad (2020)
 • Hvorfor er digitalisering viktig for din bedrift?

  Bragelien, Judit Johnstad (2019)
 • Sirkulær økonomi - hva og eksempel fra undervisning

  Bragelien, Judit Johnstad (2019)
 • HVL e-helse pitch & Design Thinking

  Bragelien, Judit Johnstad, Helgesen, Carsten Gunnar (2019)
 • SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP EDUCATION THROUGH SOCIAL INNOVATIONS, DIGITALIZATION AND COLLABORATION

  Bragelien, Judit Johnstad, Voldsund, Kari Håvåg (2019)
 • SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP EDUCATION THROUGH VALUE CREATION, COLLABORATION and DIGITALIZATION

  Bragelien, Judit Johnstad, Voldsund, Kari Håvåg (2019)
 • SUSTAINABLE VALUE CREATION WITHIN ENTREPRENEURSHIP EDUCATION

  Bragelien, Judit Johnstad, Voldsund, Kari Håvåg (2019)
 • Slik får vi ut potensialet Frokostmøte i regi av Bergen Næringsråd, gruppe Helse

  Bragelien, Judit Johnstad, Voldsund, Kari Håvåg, Donovan, Ruth Marie Stensland (2019)
 • Developing engineering students' willingness and ability to perform creative tasks

  Pettersen, Inger Beate, Åmo, Bjørn Willy, van der Lingen, Elma, Voldsund, Kari Håvåg, Bragelien, Judit Johnstad (2019)
 • Design Thinking - om anvendelse i undervisning

  Voldsund, Kari Håvåg, Bragelien, Judit Johnstad (2019)
 • INNOVATION "ACROSS" IN AN INNOVATION AND ENTREPRENEURIAL SCIENCE

  Bragelien, Judit Johnstad, Voldsund, Kari Håvåg (2018)
 • HVORDAN UTVIKLE SOSIALE INNOVASJONER GJENNOM EN KREATIV DIGITAL UNDERVISNINGSLØSNING I SAMARBEID MELLOM UH I NORD OG SØR?  (MELLOM HVL/NORDISKE UNIVERSITET OG UNIVERSITET I SA)

  Bragelien, Judit Johnstad, Voldsund, Kari Håvåg, Donovan, Ruth Marie Stensland (2018)
 • Innovasjon på «tvers» i et innovasjons- og entreprenørskapsfag

  Bragelien, Judit Johnstad, Voldsund, Kari Håvåg, Donovan, Ruth Marie Stensland (2018)
 • STUDENPROSJEKTER SOM BIDRAR TIL SOSIALE INNOVASJONER OG NYE ARBEIDSPLASSER

  Donovan, Ruth Marie Stensland, Voldsund, Kari Håvåg, Bragelien, Judit Johnstad (2018)
 • INNOVATION AND COLLABORATION ACROSS ACADEMIA

  Voldsund, Kari Håvåg, Bragelien, Judit Johnstad (2018)
 • PEER MENTORS ROLE IN AN ENTREPRENEURSHIP COURSE

  Voldsund, Kari Håvåg, Bragelien, Judit Johnstad (2018)
 • HVORDAN UTVIKLE BÆREKRAFTIGE SAMARBEID INNEN TJENESTEINNOVASJON OG BRUKERORIENTERING MELLOM BERGEN LEGEVAKT OG HVL?

  Voldsund, Kari Håvåg, Bragelien, Judit Johnstad, Donovan, Ruth Marie Stensland (2018)
 • HVORDAN RESPONDERER STUDENTER VED BRUK AV STUDENTMENTORER I ENTREPRENØRSKAPSFAG?

  Bragelien, Judit Johnstad, Voldsund, Kari Håvåg (2017)
 • Exploring students` Creativity through a Natural Experiment

  Pettersen, Inger Beate, Åmo, Bjørn Willy, van der Lingen, Elma, Voldsund, Kari Håvåg, Bragelien, Judit Johnstad, Vinogradov, Evgueni, Stenholm, Pekka (2017)
 • Exploring students’ creativity through a natural experiment

  Pettersen, Inger Beate, Åmo, Bjørn Willy, Voldsund, Kari Håvåg, Bragelien, Judit Johnstad (2017)
 • HOW DO STUDENTS RESPOND TO USE OF STUDENT MENTORING IN AN ENTREPRENEURSHIP COURSE?

  Voldsund, Kari Håvåg, Bragelien, Judit Johnstad (2017)
 • Entrepreneurship in higher education: South Africa and Norway compared

  Åmo, Bjørn Willy, van der Lingen, Elma, Voldsund, Kari Håvåg, Bragelien, Judit Johnstad, Neethling, Adolph, Pettersen, Inger Beate (2017)
 • HVORDAN ØKE LÆRINGSUTBYTTET I ENTREPRENØRSKAP VED HJELP AV EFFEKTIVE UNDERVISNINGSMETODER?

  Bragelien, Judit Johnstad, Voldsund, Kari Håvåg (2016)
 • SIMPLE

  Voldsund, Kari Håvåg, Bragelien, Judit Johnstad, Heggernes, Tarjei Alvær, Håland, Casper (2016)