Fagansvarleg for ekstern finansiering og strategisk støtte

Maren Stallemo

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg jobber i internasjonaliseringsadministrasjonen (INT-ADM) og er fagansvarlig for eksternfinansiering og strategisk fakultets- og lederstøtte. Jeg jobber blant annet med rådgivning i forhold til strategier og handlingsplaner for internasjonalisering, søknader om eksternfinansierte internasjonale utdanningssamarbeid, akkreditering og internasjonalisering av studieprogrammer og institusjonelle internasjonale nettverk.