Arbeids- og kompetanseområde

Interesse for politiske prosesser, kultur og interkulturell kommunikasjon, politisk litteratur, barne- og ungdomslitteratur, utopisk og dystopisk litteratur

Underviser i

  • Litteratur, samfunn og didaktikk, på videreutdanning og for heltidsstudenter.

Forskar på

  • Litteratur og danning

Forskargrupper