Arbeids- og kompetanseområde

engelskdidaktikk
norskdidaktikk
allmenn språkvitskap
norsk språkvitskap
engelsk språkvitskap
kontrastiv lingvistikk
formell grammatikk
datalingvistikk
språkteknologi
korpuslingvistikk
omsetjingsvitskap
tekstlingvistikk
fagspråk

Underviser i

  • engelske språkemne for grunnskulelærarutdanninga
  • engelsk for ingeniørfag