Høgskulelektor

Katrine Sandnes Gornitshni

Katrine Sandnes Gornitshni
Epost: Send epost
Førde
VI, VIE2030

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg har en bachelorgrad i sykepleie, og en mastergrad i Samhandling innen helse- og sosialtjenester, samt en videreutdannelse i Tverrfaglig rehabilitering.

Mine arbeidsoppgaver er forelesninger, praksisoppfølging, praktiske øvinger, bachelorveiledning og gruppebasert veiledning fordelt på grunnutdanningen i sykepleie.

Arbeidserfaring er i hovedsak fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, med fokus på geriatri, rehabilitering og ortopedi. Jeg har også erfaring fra privat tiltak som utfører helse-, velferds- og omsorgstjenester på vegne av det offentlige. Arbeidet har vært nært knyttet til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 

Underviser i

  • Grunnleggende sykepleie: eliminasjon og sirkulasjon
  • Sykdomslære: øyesykdommer og intravenøsvæske
  • Sykepleie ved somatisk sykdom og skade

Forskargrupper