Spesialbibliotekar

Mai Linn Bolkan Eidet

Arbeids- og kompetanseområde

Spesialbibliotekar ved campus Stord.
Kontaktbibliotekar for helsefag:
- Veileder og underviser i litteratursøk innen helsefag.
- Innkjøp av relevant litteratur.
Utdannet som: bibliotekar og sykepleier