Høgskulelektor

Mari Skjerdal Lysne

Arbeids- og kompetanseområde

Engelsk litteratur og fagdidaktikk

Fagkoordinator for engelsk, campus Sogndal

Underviser i

  • Grunnskulelærarutdanning
  • Vidareutdanning / Kompetanse for kvalitet
  • Årsstudium

Forskargrupper

  • Research in Pedagogical Entrepeneurship (RIPE)