Postdoktor

Astrid Ouahyb Sundsbø

Arbeids- og kompetanseområde

2018- : Postdoktor ved Senter for Omsorgsforskning, HVL
(NFR-Prosjekt, Helsevel: Prioritizing Care: Emerging dilemmas in the Norwegian care service landscape. PriCare.)
2015-2017: Forsker ved Uni Research Rokkansenteret (NFR-Prosjekt, SAMKUL: Parenting Cultures and Risk Management in Plural Norway, PARCUL)
2012-2014: Fellow (stipendiat) ved Kompetansesenter for bærekraftig universitet, Universitetet i Hamburg, Tyskland. Tema for forskeroppholdet: Skolesegregering og sosial ulikhet. Sammenhengen mellom boligsosiale strukturer og sosial mobilitet.
2007-2012: PhD- utdanning i sosiologi fra Humboldt-Universitetet i Berlin, Tyskland. Tema for doktorgradsavhandlingen: Innvandreres og majoritetsbefolkningens ulike bosettingsmønstre i Oslo og Berlin - kan det henge sammen med at "majoritetsnorske" og "-tyskere" bevisst unngår å bosette seg i "innvandrerområder"?
Lenke til profil i Cristin-systemet:
https://app.cristin.no/search.jsf?t=astrid%20ouahyb%20sundsb%C3%B8

Forskar på

  • Sosial ulikhet
  • Implementering av velferdstjenester
  • Migrasjon
  • Samfunnsutfordringer
  • Helse-og omsorgstjenester