Førstekonsulent

Elise Adeleine Løvereide

Arbeids- og kompetanseområde

Jobbar med kommunikasjon internt og eksternt, mellom anna forskingsformidling og sosiale medium. I tillegg har eg kommunikasjonsoppgåver i samband med nybygget K2, der vi skal ha aktivitetsbaserte arbeidsplasser.