Førsteamanuensis

Farhat Taj

Arbeids- og kompetanseområde


PhD i rettssosiologi og tverrfaglig kjønnsforskning, UiOMenneskerettigheter; Lov-kultur-grensesnitt; Kjønn; Statsborgerskap; Likeverdig tilgang til helsetjenester og sosialtjenester; Migrasjon; legal pluralisme; Multikulturalisme, Kvalitativ forskningsmetode


Praktisk erfaring som tolk (helse & sosialtjenester)  
 


Underviser i

  • Sosialt arbeid