Førsteamanuensis

Farhat Taj

Arbeids- og kompetanseområde

PhD i rettssosiologi og tverrfaglig kjønnsforskning, UiO

Menneskerettigheter; Lov-kultur-grensesnitt; Kjønn; Statsborgerskap; Likeverdig tilgang til helsetjenester og sosialtjenester; Migrasjon; legal pluralisme; Multikulturalisme, Kvalitativ forskningsmetode

Praktisk erfaring som tolk (helse & sosialtjenester) 

 

 

Underviser i

  • Sosialt arbeid