Førstekonsulent

Kristian Hovd Sjøli

Arbeids- og kompetanseområde

Jobber som Organisasjonskonsulent for Studentdemokratiet ved HVL (Studenttinget og studentrådene). Mer kan leses på stvl.no

Oppgaver inkluderer

  • Administrativ støtte
  • Politisk rådgivning 
  • Organisasjonsutvikling 
  • Sekretæroppgaver
  • Økonomistyring
  • Tillitsvalgtopplæring
  • Møteavvikling
  • Lederstøtte

Deltar i ulike arbeidsgrupper og prosjekter ved HVL.