Spesialbibliotekar

Susanne Osland

Arbeids- og kompetanseområde

Plasskoordinator og spesialbibliotekar ved biblioteket i Haugesund.

  • daglig drift
  • fjernlån (artikkelbestillinger o.l.)
  • formidling (utstillinger og arrangement m.v.)
  • kontaktbibliotekar for Nautikk
  • purringer
  • tidsskrifter
  • web