Studentombod HVL

Kjersti Brevik Møller

Kjersti Brevik Møller
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD, G114

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidsområde: Som studentombod arbeider eg hovudsakelig med å gi studentane råd om kva rettar dei har i høve til studiesituasjonen sin på HVL. Råda kjem i form av bistand til den einskilde student, og kurs og opplæring for studenttillitsvalde ved institusjonen.
Både studentar og tilsette kan ta kontakt med studentombodet, om tilhøve knytt til studiesituasjonen til studentane på HVL. Som ombod har eg teieplikt og alle saker handsamas konfidensielt.
Meir om studentombodsordninga finn du www.hvl.no/studentombodet.

Kompetanseområde: Universitets- og høgskulerett

 

Studentombodslenker: Facebook